Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, schreef op Nieuwsjaarsdag een brief. Ze belooft betrokken en duidelijk te zijn en hard te werken aan de zichtbaarheid van de Nederlandse boeren, tuinders en vissers. Die staan, zegt ze, aan de basis van ons bestaan. Onontbeerlijk voor een toekomstvaste landbouw in Nederland is de omslag naar kringlooplandbouw, het fundament van Schoutens vorig jaar gepresenteerde landbouwvisie.

"U zorgt iedere dag voor heerlijk en gezond voedsel. Maar u draagt ook veel op uw schouders. Zoals de marktdruk. Regels en verplichtingen. Onzekerheid rond Brexit. Toch vooruit moeten boeren. Droogte of juist extreme regenval opvangen. Natuur, ons aller kapitaal, helpen herstellen. Je bedrijf veranderen of kringlopen vormen rond voedselproductie en natuur. Dat raakt u als geen ander.

Weet dat u hierbij niet alleen staat en ook wind in de rug heeft. Onze samenleving is geen los zand. Waar u ook zit, om u heen zijn gemeenschappen, met mensen die u kent, die wortels en geschiedenissen delen. Daar komen acties als ‘#bedankdeboer’ uit voort, daar zijn vrijwilligers actief, hebben buren contact, zien mensen naar hun omgeving om. Ik wil die krachten versterken. Bovendien dragen veel mensen graag bij aan verantwoorde landbouw en visserij, waarbij voedsel de waardering kan krijgen die het verdient, verspilling wordt voorkomen en u een eerlijke boterham verdient. We beseffen nu meer dan ooit dat we samen de verantwoordelijkheid moeten nemen om onze kinderen en kleinkinderen te laten delen in een duurzame toekomst. Het voor de komende decennia veilig stellen van de landbouw in Nederland, lukt alleen als iedereen een aandeel neemt in de omslag naar kringlooplandbouw.

Weet ook, dat het niet morgen al zover is en niet altijd makkelijk zal zijn. Ik zal betrokken en duidelijk zijn. Over eventuele nieuwe Europese regels als u visser bent, de ruimte om te stoppen als u varkenshouder bent, het fosfaatplafond dat een groep melkveehouders zorgen baart, of de mogelijkheden die jonge boeren verdienen."
Boerderij - Schouten belooft betrokkenheid en duidelijkheid
  • Deel
Druk af