Momenteel is er 'gedoe' tussen Rusland en Nederland over importen. Tijdens het bezoek van staatssecretaris Sharon Dijksma aan Rusland (8-11 oktober jl), was er nog geen vuiltje aan de lucht. Uit de brief die Dijksma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd leek alles nog bespreekbaar: 'het invoerverbod voor pootaardappelen, zuivelcontroles, veterinaire en fytosanitaire samenwerking en het zgn. INFRA-project'. Over sommige van deze onderwerpen zijn inmiddels wat hardere woorden gevallen.

Boerderij wijst op de interesse van Rusland in INFRA. Dijksma schrijft daarover: [...] de reeds eerder door de Russische autoriteiten geuite wens om het zogenaamde INFRA-project, een project dat tijdens de Sovjettijd was opgezet ter bevordering van kleinschalige landbouw in de omgeving van Moskou, nieuw leven in te blazen. De bedoeling is om Nederlandse technologie en know-how te gebruiken om deze landbouw in de Russische Federatie verder te verbeteren. In dit verband ziet men graag dat Nederlandse boeren in de Russische Federatie gaan boeren om als voorbeeld te dienen voor Russische boeren. De Russische autoriteiten hebben toegezegd budget vrij te maken om dit verder vorm te kunnen geven.
Dit artikel afdrukken