In de herfst van vorig jaar zei kredietbeoordelaar Fitch dat Royal FrieslandCampina, Nederlands zuiveltrots en goed voor ruim tachtig procent van het Nederlandse zuivelvolume, beter op de kleintjes moet letten. Het bedrijf verdient te weinig, c.q. betaalt de boeren een te hoge melkprijs. Op de lange duur holt dat de financiële gezondheid van het bedrijf uit, als die situatie niet wordt gekeerd.

Vandaag werd bekend dat FrieslandCampina €300 miljoen wil lenen op de beurs om financiële knelpunten te kunnen oplossen en een extra buffer te creëren in onzekere tijden. Er is een mooie brochure voor de lening, in de vorm van een eeuwigdurende achtergestelde obligatie, beschikbaar voor het bredere publiek buiten de eigen kring van leden van de coöperatie FrieslandCampina. Boerderij schrijft dat de geruchten over een ophanden zijnde vermogensversterking al enige weken rondzongen. "Volgens niet door FrieslandCampina bevestigde verhalen, heeft de directie de ledenraad in eerste instantie zelfs om nog veel meer geld gevraagd – € 600 tot € 800 miljoen."

Het geld is niet alleen nodig voor onzekere tijden, maar ook omdat het ledenbestand veroudert en binnen de coöperatie uitstaande gelden afgelost moeten worden. Niettemin, denkt Boerderij, zijn de gelden niet alleen daarvoor nodig. Het bedrijf zou een tekort aan 'financiële fut' hebben. Hoe de markt de situatie bij FrieslandCampina beoordeelt, zal blijken uit de animo voor de obligaties. In de folder benadrukt Royal FrieslandCampina direct in de eerste zin dat het bedrijf "financieel gezond" is, "dat staat voorop". Zonder 'maar' luidt de tweede zin: "Voor het succes van FrieslandCampina is het van belang dat de onderneming ook in de toekomst robuust en slagvaardig blijft."
Boerderij - RFC heeft vrije markt nodig voor financiële fut
Reageer
  • Deel
Druk af