Dat schrijft Boerderij. Het blad dook een kredietbeoordelaarsrapport van eind september op.

Volgens Boerderij betaalt FrieslandCampina te veel uit aan zijn boeren omdat het bedrijf te weinig verdient om zoveel te kunnen betalen. Het bedrijf weet onvoldoende onderscheid in de markt te zetten, zodat de hoge inkoopprijzen voor melk best wat teruggeschroefd mogen worden. Dat is slecht nieuws voor de boeren van veruit de grootste coöperatie van Nederland. Zij moeten hogere kosten maken om te voldoen aan milieu- en maatschappelijke eisen om melk te kunnen blijven leveren aan hun melkfabriek.

FrieslandCampina maakt te veel kosten terwijl de inkomsten zijn teruggelopen. Als het bedrijf daar geen verandering in brengt, dan wordt de kredietstatus van FrieslandCampina (nu BBB+) verlaagd. Lenen wordt daardoor duurder wordt voor FrieslandCampina. De rente staat gelukkig laag, zodat dat het grootste euvel niet hoef te zijn. Vervelend wordt de situatie pas als banken geen leningen meer willen verstrekken omdat ze het risico te groot vinden.
Boerderij - FrieslandCampina moet zuiniger worden van kredietbeoordelaar
Reageer
  • Deel
Druk af