Op de huid en ook in de ademhalingswegen en vagina bestaat onder normale omstandigheden een evenwichtig ecosysteem van allerlei schimmels, gisten en bacteriën aanwezig. Dat houdt het geheel in toom. waardoor ze allemaal in toom blijven. Na desinfectie (operaties, katheterplaatsing) of door verzwakte weerstand (griep, immuunremmers) kunnen schimmels en gisten (die een knopvorm van schimmels zijn) problemen geven, en in de bloedbaan komen.

Levensbedreigend
De Covid-19 epidemie heeft veel meer patiënten kwetsbaar gemaakt voor schimmelinfecties, met name in de longen. Voor die situaties kunnen antibiotica die infecties al dan niet specifiek aanpakken.

Maar net als bacteriën passen schimmels zich aan; ze worden resistent. In zulke gevallen kan de infectie dodelijk worden. In Nederland stelde arts/microbioloog Paul Verweij (Radboud UMC) in 2022 dat van de Covid-19-patiënten op de IC 15% een invasieve aspergillose had . Van die groep overlijdt bijna de helft.

De WHO waarschuwt al enkele jaren dat de antibiotica op dit punt tekort schieten. Op Foodlog noemden Wouter van der Weijden en Erna van der Wal schimmelresistentie een 'tijdbom'.

In 2022 werden Aspergillus-soorten als eerste prioriteit aangewezen. Inmiddels staat Candida auris met stip op één. Longinfecties met Candida auris bleken vooral voor Covid-19 geïnfecteerden of post-Covid patiënten levensbedreigend. De mortaliteit op de IC in de VS is circa 30%.

Candida is een schimmelgeslacht dat vooral bekend is vanwege vaginale infecties met de soort C. albicans, de zogenaamde 'witte vloed'. Die kan lastig zijn, maar dit is doorgaans niet levensbedreigend, tenzij je een heel zwak immuunsysteem hebt. De verwante C. auris werd voor het eerst ontdekt in Japan in 2019 (in een oor bij een vrouw) en is inmiddels in de VS wijdverspreid. In Europa is Italië (alweer) het eerst getroffen land met circa 300 meldingen, vooral in ziekenhuizen in Liguria.

Oorzaak
Verweij stelt dat de opwarming van de aarde een rol speelt: schimmels gaan zich vestigen in gebieden waar dat eerder niet kon. Als ze zich aanpassen aan hogere omgevingstemperaturen worden mensen kwetsbaarder; normaal is onze lichaamstemperatuur ook een afweermechanisme.

De resistentie tegen de nu gebruikte antischimmelmedicatie is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van het royaal gebruik van schimmelbestrijdingsmiddelen, azolen, in de landbouw. Met name in fruit- en bloembollenteelt worden azolen in diverse verbindingen gebruikt. Weliswaar zijn dit niet exact dezelfde moleculen als die bij mensen gebruikt worden, maar onderzoek heeft laten zien dat er 'kruisresistentie' optreedt. Dat wil zeggen dat schimmels die tegen het ene type resistent zijn, het ook zijn tegen het andere type, dat het voor mensen voorgeschreven medicijn is. Hotspots voor deze resistentie blijken compostbedrijven.

Ook planten hebben recht op een goed gevulde medicijnkast. Zeker, maar dan wel graag hun eigen specifieke kastje. Als ze graaien in ónze medicijnkast zitten wij met de gebakken peren
Wat ertegen doen?
Onderzoek naar deze problematiek is in Nederland nogal schaars. De artsen van het Radboud waarschuwen al vele jaren, maar Verweij constateerde in 2022 dat er sinds 2006 van de 114 projecten in infectieziektenprogramma’s van ZonMw maar één subsidie is toegewezen aan schimmelonderzoek. Hij werkt nu aan betere surveillance, samen met het RIVM. Maar een probleem monitoren is niet het probleem oplossen.

Voor alternatieve oplossingen is helemaal geen aandacht. Toch liggen daar veel kansen, niet alleen voor de 'nieuwe moleculen' die de BBB graag wil ontwikkelen; maar ook voor een meer zinvolle integrale aanpak van het probleem.

In Leuven is zeer interessant onderzoek gedaan met etherische oliën tegen onder meer Candida-soorten. Extracten en etherische olie uit Chinese planten bleken hier ook werkzaam. In Brazilië werd onder meer etherische olie uit oregano en citroenverbena genoemd als mogelijkheid om schimmels te bestrijden.

Ook over de bestrijding van Aspergillus fumigatus zijn publicaties beschikbaar1. Op dit moment zijn allerlei beschreven plantenextracten wel werkzaam, maar de benodigde concentraties zijn vaak te hoog om ze nu al te kunnen toepassen. Hier zijn echter ook oplossingen voor te bedenken door extracten te combineren.

Extracten en etherische olie uit Chinese planten bleken hier ook werkzaam. In Brazilië werd onder meer etherische olie uit oregano en citroenverbena genoemd als mogelijkheid om schimmels te bestrijden
Tegenmaatregelen
Een systematische benadering van het probleem kan eigenlijk niet zonder pre- en probiotica hierbij te betrekken. In planten, met name ook in medicinale planten, groeien symbiotische schimmels, endophyten genaamd, en die zouden een rol kunnen spelen bij het vergroten van de weerstand van planten tegen schimmels.

Verder helpt het schoonmaken van operatieruimtes, gereedschap en dergelijke; en het na ontsmetten van de huid uitzetten van een gezonde microflora. Hier kan nog iets geleerd worden van de varkenshouder die zijn familie MRSA-vrij wist te krijgen met probiotische producten.

Eigen medicijnkast
Om met de BBB te spreken: "Ook planten hebben recht op een goed gevulde medicijnkast." Zeker, maar dan wel graag hun eigen specifieke kastje. Als ze graaien in ónze medicijnkast zitten wij met de gebakken peren.

Een nieuw medicijn dat voor humaan gebruik nog in de testfase zit, blijkt inmiddels ook al als bestrijdingsmiddel te koop. Schokkend was de uitzending van EenVandaag op 30 november 2022 over deze gevaren, waarbij minister Kuipers vertelde dat hij geen actie onderneemt omdat ook de voedselzekerheid en -veiligheid gewaarborgd dienen te blijven.

Naar mijn mening is dat een zwaar onvoldoende reactie. Bij de toelating van antischimmelmiddelen voor de landbouw moet aan het ontstaan van (kruis)resistentie veel meer aandacht worden besteed. Ook bij nieuwe moleculen die worden ontwikkeld vanuit natuurproducten moet hierop worden gelet. En alternatieve totaalstrategieën moeten voor mens en plant ontwikkeld worden.

Dat ‘gewasbeschermingsmiddelen onterecht ‘landbouwgif’ genoemd worden’ (ook een BBB actiepunt; let even op, schoolboekjesuitgevers!) kan ik niet onderschrijven. Het is helaas wel gif, en dat moet zo schaars mogelijk gebruikt worden. Zowel bij planten als bij mensen.

Studies Aspergillus fumigatus:
  • Tan LF. et al. Plant as an alternative source of antifungals against Aspergillus infections: A review. Plants (Basel). 2022;11(22):3009.
  • Aldholmi M. et al. A decade of antifungal leads from natural products: 2010-2019. Pharmaceuticals (Basel). 2019;12(4):182.
  • Tseung K. & Zao J. Update on the fungal biofilm drug resistance and its alternative treatment. J Biosci Med. 2016;4(5):37-47.
  • Correa-Royero J. et al. In vitro antifungal activity and cytotoxic effect of essential oils and extracts of medicinal and aromatic plants against Candida krusei and Aspergillus fumigatus. Rev Bras Farmacogn. 2010;20(5):734.


Dit artikel is een uitgebreide versie van een column in het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie.
Dit artikel afdrukken