Een van mijn taken is het controleren van informatie over suiker in relatie tot voeding en gezondheid. Mede daarom schrokken we van het stuk van Richard Verheesen.

Op 21 september 2013 verscheen op Foodlog “Suiker is uit de tijd”, geschreven door Richard Verheesen. In zijn tekst spreekt Richard Verheesen zich negatief uit over suiker. Graag willen wij een reactie geven op de door hem aangehaalde punten.

Metabolisme en fysiologie
“Ons metabolisme en onze fysiologie zijn bijzonder geschikt om te kunnen overleven en evolueren zonder suiker.”

Ons metabolisme en onze fysiologie zijn ook bijzonder geschikt om te kunnen overleven en evolueren met suiker.

Richard Verheesen laat een grafiek zien over de hoeveelheid beschikbare suiker per hoofd van de bevolking en wekt hiermee de suggestie dat we steeds meer suiker zijn gaan eten. Zo schrijft hij: “zoals in de tabel te zien is, stijgt de suikerproductie exponentieel na de Tweede Wereldoorlog”.

Misleidende grafiek
Het is misleidend om deze grafiek te gebruiken, aangezien dit “productie” weergeeft en niet inname. De daadwerkelijke inname ligt veel lager dan de productie. Niet alles wat we kopen of bereiden, wordt opgegeten of opgedronken. We gooien ook wel eens wat weg waarin suiker zit, zoals een halve fles limonade waar de prik uit is, koud geworden koffie, zacht geworden koekjes, etc. Ook wordt suiker gebruikt voor “non-food” doeleinden (veevoer, cement, lijm, autobanden, zeep etc.).

Uit een rapport van de World Sugar Research Organisation (WSRO) blijkt dat de wereldwijde suikerinname zowel absoluut als relatief gezien stabiel is gebleven over de laatste 40-50 jaar, dit terwijl de totale hoeveelheid voor consumptie beschikbare energie geleidelijk steeg, alsmede het aantal mensen met overgewicht en obesitas.

De Gezondheidsraad (GR) adviseert in de richtlijnen goede voeding 2006 om minimaal 40EN% uit koolhydraten te halen. Verder geeft de GR als acceptabele spreiding voor de energetische bijdrage van verteerbare koolhydraten 40-70 EN% aan. Er wordt daarbij geen aparte aanbeveling gedaan wat betreft het aandeel mono- en disachariden.

Volgens de voedselconsumptiepeiling 2007-2010, uitgevoerd door het RIVM van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport blijkt dat voor 7-18 jarigen 51EN% door koolhydraten werd geleverd en voor 19-69 jarigen 45EN%, ruim binnen de marge dus die de GR stelt.

De productie van bijna alles steeg na de Tweede Wereldoorlog
Na 1800 en vooral na de Tweede Wereldoorlog is de productie van bijna alles gestegen. Dezelfde trend zou kunnen worden gezien in vlees- , en vetproductie, maar ook in bijvoorbeeld de productie van auto’s. Zo staat in het CBS rapport “111 jaar statistiek in tijdreeksen, 1899-2010”:

“De consumptie van varkensvlees nam tussen 1900 en 2008 met zo’n 20 kg per hoofd toe, het kaasverbruik verdrievoudigde.”

Hieronder enkele gegevens uit het rapport:

voedingsmiddelen


eieren


Verslavingsexperiment
Richard Verheesen denkt suikerverslaving te kunnen aantonen met een eenvoudig experiment, zo schrijft hij: “Welke 10 mensen op deze site hebben het lef om vanaf vandaag een dieet te gaan houden dat volledig vrij is van toegevoegde suikers. Gedurende 2 jaar. Ze rapporteren hier over wat ze eten en wij gaan kijken wie dat makkelijk gaat vinden en alles moeiteloos laat staan. Ik meen het: wie doet mee?”

De uitkomst van dit experiment zou niets zeggen over verslaving en suiker. Het experiment zou op zijn minst moeten worden uitgebreid met een groep die gedurende 2 jaar een dieet houdt, geheel vrij van toegevoegd vet.

Cashewnoten bij de koffie
Richard Verheesen schrijft: “Serveer maar eens een bakje cashewnoten bij de koffie. We zijn op subtiele wijze geprogrammeerd. Suiker is gezellig, hoort bij feestjes, zoet hoort bij de koffie etc. Logisch?”

We zijn op precies dezelfde wijze geprogrammeerd om ’s avonds op de bank voor de tv chips te eten. Ook in de kroeg eten mensen een bakje nootjes of bitterballen in plaats van suikerrijke producten.

Sensorische studies laten zien dat mensen behoefte hebben aan zoete producten. Dat gaat op een bepaald moment vervelen, waarnaar men behoefte krijgt aan iets hartigs. Dit geldt ook vice versa.

Fotocredits: Holländischer Messbecher, uitsnede, Rosebud 23
Dit artikel afdrukken