Het FD schrijft vanmorgen: Rabobank, de belangrijkste financier van de Nederlandse melkveesector, raadt melkveeboeren aan investeringen uit te stellen en te overwegen de productie tijdelijk terug te schroeven. De sinds vorig jaar sterk gedaalde melkprijs, die veel melkveehouders financieel in de knel heeft gebracht, zal volgens Rabobank het komende kwartaal nog verder dalen.

'Veel boeren in problemen, maar bank helpt hen eruit'
Veel melkveehouders zouden zich al bij de bank hebben gemeld omdat ze in financiële problemen terecht zijn gekomen. Rabobank wil geen exacte aantallen noemen.
De bank verwacht de meesten wel te kunnen helpen bij het vinden van een financiële oplossing. Het FD citeert sectormanager melkveehouderij Marijn Dekkers van Rabobank: "slechts enkelingen zullen financieel ten onder gaan, maar zeker geen hele hoos."

De prijs is flink opgedreven in aanloop naar de afschaffing van het melkquotum en staat niet in verhouding tot het gemiddelde totaalrendement dat boeren in staat zijn te behalen met hun grond.
Het probleem zou zijn ontstaan door een pakket maatregelen van de overheid om de groei van de melkveehouderij in Nederland tegen te gaan. De grondgebondenheid die in de Melkveewet was voorzien maar daarin politiek niet tot stand kon komen, werd gevolgd door een Algemene Maatregel van Bestuur waarin die wel werd geregeld en vervolgens nog door een thans in ontwikkeling zijnde fosfaatrechtenregeling.

'Onpraktisch wet- en regelgeving'
De nieuwe wet- en regelgeving zou boeren voor onverwacht hoge kosten hebben gesteld in tijden van uitbreiding en dus financieringsverzwaring. Dat zou mede komen omdat de regels met weinig oog voor de praktijk zouden zijn opgesteld, suggereert de Brabantse biologische melkveehouder Wil Meulenbroeks het FD; hij zou bijvoorbeeld met een akkerbouwend familielid zijn grondgebondheid kunnen regelen, maar de regels verbieden dat.
Door deze situatie, gekoppeld aan de gestegen prijzen voor agrarische grond en de mogelijke stijging van de ruwvoerprijs die voor de einde van dit jaar wordt verwacht, is een nijpende toestand voor Hollandse melkveehouders ontstaan. De neiging tot protesten zoals in Frankrijk en België is aanwezig, maar wordt in Nederland vooralsnog onderdrukt. Voorzitter Harm Wiegersma van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) zegt: "In Nederland zullen wij protesten voorlopig niet promoten."

'Helft boeren failliet'
Econoom Huib Silvis van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) Wageningen is nuchter over slechts één factor die de uitbreidende boeren allemaal hadden kunnen verwachten: de stijgingen van de prijzen van agrarische grond. "De prijs is flink opgedreven in aanloop naar de afschaffing van het melkquotum en staat niet in verhouding tot het gemiddelde totaalrendement dat boeren in staat zijn te behalen met hun grond." Wie die woorden tot zich door laat dringen, zou daaruit moeten concluderen dat grond in Nederland te schaars is - en dus te duur - om groter grondgronden te kunnen boeren, tenzij boeren een niet-traditioneel rendementsmodel weten te ontwikkelen.

Grond in Nederland is te schaars en duur om groter grondgronden te kunnen boeren, tenzij boeren een niet-traditioneel rendementsmodel weten te ontwikkelen.
Getuige de pet waarmee ze in de hand bij de bank staan, is dat nog niet gevonden.

Op de NOS-radio zegt Wiegersma vanmorgen zijn hoop te vestigen op de Europese Landbouwraad die op 7 september in Brussel bijeenkomt. "Ik hoop dat zij wijze besluiten nemen, want dit gaat echt niet goed komen. Als ze niet ingrijpen, riskeren ze dat de helft van de sector failliet gaat. Dan kan de melk nog wel eens heel duur worden", zegt Wiegersma.

Regionale prijsverschillen
In verschillende Europese landen kampen boeren met te lage melkprijzen. Boerderij bracht gisteren een overzicht. In Frankrijk blijkt de maat voor de boeren vol bij een prijs van 29-30 cent per liter. Duitse boeren krijgen slechts 26-27 cent, maar gaan nog niet de straat op. De Nederlandse zitten op 25-30 cent en blijven eveneens nog thuis. In Nieuw-Zeeland, waar de productiekosten lager liggen, is de prijs inmiddels tot 17 cent gedaald. In de wereldmarkt voor melk bestaan regionale prijsverschillen die na verloop van tijd naar elkaar toe en dan weer uit elkaar groeien.

Fotocredits: Biologische melkveestal Boer Bert Woerden, Wikimedia
Dit artikel afdrukken