Meer dan honderd Nederlandse hoogleraren hebben een pamflet ondertekend waarvan een deel van de tekst vandaag in NRC-Handelsblad staat. Op een website, duurzameveeteelt.nl staat de hele tekst.
De website noemt het een pleidooi voor duurzame veehouderij. De NRC zet boven het afgedrukte deel in de krant: ‘De vee-industrie moet stoppen.’
Ik ben het hartstochtelijk eens met eenieder die vormen van veehouderij predikt die dieren zo weinig mogelijk kwaad doen, het milieu zo weinig mogelijk belasten, het land niet lelijk maken maar nog mooier en ik zou graag willen dat iedereen met een tuintje drie kippen ging houden om er milieubewust het keukenafval aan te voeren.
Ik ben dus voor!
Maar is me dat schrikken. Wat een beroerd stuk tekst is het waar de intelligentsia met professorstitel met meer dan honderd tegelijk zijn handtekening onder zet. Alles overhoop gehaald, alles dooreen aan elkaar geplakt zodat de varkenspest (hoe lang al duikt die ziekte op?) even erg is als het levend versnipperen van eendagskuikens (moeten die langzamer dood, professor of eerst verdoofd worden?). Een kippenei kost hetzelfde als 60 jaar geleden, staat er, het is een schandaal, maar waarom, het wordt niet uitgelegd, er wordt een eind weg gesuggereerd, het lijkt wel of de hoogleraren tekstschrijvers van Wakker Dier hebben ingehuurd. Schreeuwen maar niks te vertellen.Een draak van een, absoluut niet wetenschappelijk gefundeerd pamflet is het. Mede ondertekend door hoogleraren die niet kunnen fietsen, laat staan melken. Met het grootste gemak debiteren ze dat dieren ‘natuurlijk gedrag’ moeten kunnen vertonen en buitenlucht willen of nodig hebben zonder enige aanwijzing waaruit blijkt dat ze weten waar ze het over hebben.
Het verontrust me. Ook hoogleraren verdiepen zich niet meer in waar ze toch een mening over hebben, nou ja, ruim honderd hoogleraren. Hoeveel hebben we er in Nederland?
Dit artikel afdrukken