De media staan bol van de berichten dat de Russische boycot van landbouwproducten tot prijsdalingen en overschotten leidt in met name de tuinbouw. Ook (varkens)vlees zou getroffen worden. Gisteren luidde Rabobank bij mondde van zijn directeur agrifinancieringen - financier van 80% van de Nederlandse landbouw - de noodklok. De bank ging ongebruikelijk ver en bepleitte staatssteun voor de getroffen boerenmarkt in Nederland.

Toch zullen noch consumenten, noch supers op korte termijn iets merken van prijsdalingen, schrijft BNR.

Langlopende contracten onder druk door concurrentiedreiging
Supermarkten hebben over het algemeen langlopende contracten gesloten met leveranciers, waardoor de inkoopprijzen voor langere tijd vaststaan, meldt het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), de koepel van supermarkten. Zo zijn leveranciers, ook bij lagere marktprijzen, verzekerd van een goede prijs.

De supermarkten houden elkaars prijsbeleid op dit moment wel scherp in de gaten. Zo laat Jumbo weten: "Wij zullen telers niet actief om een lagere prijs vragen als gevolg van de boycot van Rusland. Echter, we sluiten niet uit dat dit elders in de markt wel gebeurt en dat we dit voorbeeld dan moeten volgen. Als er andere supermarkten zijn die groente en fruit wél tegen een lagere prijs gaan aanbieden, zullen wij onze prijs daar conform onze spelregels op aanpassen'', citeert BNR de Veghelse super.

Prijzen zijn 'hard onderuit' gegaan
De DPA, de Nederlandse branchevereniging van groente- en fruitveilingen, laat bij monde van secretaris Ad Klaassen weten dat de prijzen van tomaten, paprika's en komkommers nu al merkbaar onderuit zijn gegaan: 'zo brengt een kilo tomaten momenteel 0 tot 10 cent op, waar 50 tot 60 cent normaal zou zijn. Paprika's brengen op de handelsmarkt 20 tot 30 cent per kilo op, terwijl een 'normale' prijs ongeveer 80 cent is'.
Wie dat hard blijft roepen, kan erop wachten dat consumenten van supers gaan verwachten dat ze de prijzen verlagen in plaats van alle overschotten via de Voedselbanken uit de markt te halen.

Europese steun kan nog weken op zich laten wachten
Meer en meer klinkt de roep om Europese steun. Maar al komt die beschikbaar, dan nog gaat er een tijdrovend traject van analyse, discussie en besluitvorming aan vooraf. Europees Commissaris van Landbouw, Dacian Ciolos, toont zich er in een verklaring "van overtuigd dat onze veerkrachtige landbouwsector zich snel zal heroriënteren naar nieuwe markten en kansen. Maar er moet steun zijn om te helpen dat deze overgang soepel gebeurt. Dit vereist een gezamenlijk Europees antwoord.''
Dit artikel afdrukken