Het comité van aanbeveling bestaat uit 6 mensen met hele diverse achtergronden. Dr. Annet Roodenburg (HAS Hogeschool, lector voeding en gezondheid) en prof. Tiny van Boekel (WUR, levensmiddelentechnoloog) trappen af met de redenen waarom ze de cursus belangrijk vinden.

Philosophy of Nutrition
Tijdens de 3 tweedaagse sessies van Philosophy of Nutrition onderzoeken 14 gastdocenten samen met de cursisten de voedingswetenschappen. De cursus stelt doelstellingen, methodologie, bestaande en benodigde kennis en effecten aan de orde.

’Concreet maken’
Onderzoek naar voeding en gezondheid is lastig, zegt Annet Roodenburg: “Als het bord leeg is, weet je niet meer wat erop gelegen heeft”. Bovendien verschillen alle mensen van elkaar. Daarom is advies geven over gezond eten niet gemakkelijk en evident.

Roodenburg vindt de adviezen van Het Voedingscentrum en de Gezondheidsraad het beste, maar ziet dat een grote groep mensen luistert naar “alles wat er geroepen wordt”. Volgens haar is het van belang altijd en met iedereen in gesprek te blijven. ‘Filosoferen’, reflectie over de redenen waarom mensen andere wegen zoeken of zich daartoe aangetrokken voelen, is onderdeel van dit gesprek en daarom onderschrijft ze de cursus Philosophy of Nutrition.

Roodenburg is vooral te spreken over het tweede deel van de cursus: object en ethiek van de voedingswetenschappen. Ze hoopt dat er vooral concrete gesprekken komen over wat we als samenleving van wetenschap verwachten en hoe je over wetenschap communiceert.

In Roodenburgs optiek schuilt in al het gepraat ook een gevaar. Vooral bij het eerste deel, waarin feiten en theorie besproken worden, is ze bang dat het alleen bij praten blijft. Het is voor haar juist ook heel belangrijk uitkomsten concreet te maken. “Wat kun je daar dan mee?”. Ze ziet hier een belangrijke rol weggelegd voor de cursisten zelf, hoe maken zij de nieuwe vragen en ideeën concreet?

Over methodiek en aannames, dáár moeten we het over hebben
’Het gaat om de aannames’
Tiny van Boekel vindt juist dat eerste deel het interessantst en belangrijk. Bang voor teveel gepraat is hij niet zo, “tenzij het een welles-nietes discussie wordt”. Van Boekel: “Veel praten kan nooit kwaad”. Hij vindt dat we juist de aannames die we hebben aan de orde moeten stellen, dat we niet moeten praten over feiten, maar over wetenschappelijk inzicht.

“Als er een pen op de grond valt is dat een feit, bij een tekort aan vitamine C is het een feit dat je scheurbuik krijgt en het is ook een feit dat verzadigd vet impact heeft op het cholesterolgehalte in het bloed. Daar hoeven we het niet over te hebben. Maar wel over wat die feiten dan betekenen in relatie tot gezondheid, dan worden opeens aannames belangrijk. Dat heb je het niet alleen meer over feiten, maar over inzicht dat wetenschappelijk “bewezen” is binnen een bepaald paradigma. Over methodiek en aannames, dáár moeten we het over hebben.”

Media is teveel een controverse die voor verwarring zorgt
Toetsen in plaats van verwarren
Nieuw wetenschappelijk inzicht zet soms aannames op losse schroeven, of zet er in ieder geval vraagtekens bij. Daaruit volgt een discussie. Van Boekel: “De beste discussie ontstaat als mensen redetwisten met elkaar en goed naar elkaar luisteren. Iedereen heeft een mening over voeding en dat is op zich prima, maar het zou mooi zijn om die te toetsen aan wat we wel en niet weten”.

Zo kunnen we zowel meningen als nieuw inzicht beter verbinden met bestaande kennis. Roodenburg vindt die duiding vooral belangrijk in communicatie over voeding en gezondheid. “Als je op een goede manier communiceert over voeding, dan duidt je de resultaten ten opzichte van wat we al wisten. Koffie is heel gezond, hoorden we deze week weer, maar dat wisten we eigenlijk al”. Dat laatste wordt vaak weggelaten. “Media is teveel een controverse die voor verwarring zorgt”.

Roodenburg spreekt aan het einde van het gesprek haar wens uit om deze cursus te verbinden met het initiatief Nutrition in transition. Zo ontstaat wat haar betreft het zo gewenste brede gesprek dat voor kwaliteit van denken moet zorgen.

De andere vier leden van het comité van aanbeveling van Philosophy of Nutrition zijn:

Drs. Diana Monissen (voorzitter Maxima Centrum voor kinderoncologie, daarvoor ziektekostenverzekeraar en DG bij VWS)
Prof. Lex Bouter (VU MC, scientific integrity)
Prof. Hanno Pijl (LUMC, internist en diabetesspecialist)
Dr. Simone Hertzberger (ex-Ahold, voedselveiligheids- en integriteitsexpert)
.


De cursusdata van Philosophy of Nutrition zijn 27 en 28 september, 11 en 12 oktober en 1 en 2 november. Zie voor meer informatie de brochure, of schrijf je meteen in met het inschrijfformulier!
Dit artikel afdrukken