Het Utrechts Medisch Centrum (UMC Utrecht) heeft in samenwerking met universiteiten een nieuwe tool ontwikkeld voor patiënten met hart- en vaatziekten. Een computermodel, genaamd U-Prevent, is in staat om te berekenen wat de meest optimale behandeling is voor iedere individuele patiënt, vertelt een arts op BNR.

Met behulp van big data-voorspellingsmodellen kan de computer per patiënt een selectie maken van behandelingen die de kans op hart- en vaatziekten zo klein mogelijk maken. De computer is, denkt het UMC, in staat om de effecten van interventies uit te drukken in het aantal gezonde jaren dat de patiënt ervoor terugkrijgt.

De patiënt gaat vervolgens samen met een arts in overleg om te bespreken welke behandelmethodes mogelijk zijn en wat voor hem de meest optimale behandeling is. Daarna kan hij zelf de afweging maken of hij het de moeite waard vindt om de rest van zijn leven bepaalde medicijnen te nemen, of om te stoppen met roken, als hij weet hoeveel jaren ‘gezond leven’ hij daarvoor terug krijgt.

De manier waarop het model wordt aangeprezen en ingezet, is opmerkelijk. Risicobeoordelingen zijn afgeleid van algemene volksgezondheidsgegevens. Omdat een individu nu eenmaal in een specifieke context leeft; kunnen die risico's danig afwijken van gemiddelde patronen. Het UMC blijkt ervan overtuigd dat datatechnologie algemene gegevens voldoende specifiek kan maken om er individueel advies op te baseren.
BNR - Computermodel helpt effect van behandeling en levensstijl uitrekenen
  • Deel
Druk af