In juni komt de inflatie uit op 5,7%, volgens het CBS. Dat is een spectaculair cijfer, want voor het eerst is er gebruik gemaakt van een nieuwe methode voor het meten en verwerken van energieprijzen. Van die 'methodebreuk' blijven we de komende 12 maanden 'last' houden. De 'oude' inflatiecijfers worden niet herzien.

Toen in de loop van 2021 wereldwijd de energieprijzen sterk op begonnen te lopen, vertaalde dat zich ook snel in de consumentenprijsindex (CPI). De inflatie schoot omhoog, tot 14,5% in oktober vorig jaar, het hoogste gemeten percentage ooit. Er zat een 'foutje' (in de woorden van Mathijs Bouman in het FD) in de berekeningsmethodiek. Nee, natuurlijk niet, want die is op Europees niveau helemaal afgestemd. Wel realiseerde het CBS zich dat de snelle stijging vertekend was omdat er uitgegaan werd van de prijzen van nieuwe energiecontracten. Veel consumenten hadden hun tarieven voor langere tijd vastgelegd.

Daarom maakte het CBS een schatting van wat het prijspeil zou zijn geweest, op basis van de energierekening die consumenten daadwerkelijk betalen. Een 'onderzoeksreeks' noemt het CBS dat, die "nadrukkelijk" geen officiële status heeft. Tegelijkertijd zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen in het FD met enige trots, "er is geen land dat er zo serieus werk van heeft gemaakt als wij dat hier hebben gedaan."

Leg de oude en de nieuwe methode langs elkaar en je ziet de verschillen: tot en met oktober 2022 stegen de prijzen volgens de oude methode sneller, vanaf november is het precies andersom. Uiteindelijk is de prijsstijging over de hele periode vrijwel gelijk. De oude berekeningsmethode verdwijnt in de la en vanaf nu zullen de inflatiecijfers een minder grillig beeld laten zien.

consumentenprijsindex cbs nieuwe methode

De nieuwe methodiek heeft geen consequenties voor de tot nu toe gepubliceerde inflatiecijfers. Van Mulligen: "We gaan oude reeksen niet herzien. Sterker: dat mag niet van het Europese statistiekbureau Eurostat. Herzien mag alleen als de methode evident fout was. Dat is niet het geval. De oude methode was conform de regels." Geen 'foutje' dus.

Nieuwe cijfers of niet, de prijs van levensmiddelen blijft sterk inflatoir. Consumenten maken iedere dag opnieuw hun keuze voor de levens- en genotmiddelen die zij kopen en waar ze dat doen. De inflatie bedroeg in juni vergeleken met juni 2022 12,6% tegen 12,8% in mei ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.


  • Deel
Druk af