De wet, de manier waarop die wordt toegepast, gehandhaafd en getoetst en zelfs de manier waarop de hoogste adviescollege's daarover in geval van verschil van inzicht oordelen, lijkt in het Nederland van januari 2015 politiek wel van elastiek.

Gevaar voor louter politiek sentiment
Dat blijkt uit de verontwaardiging waarmee de afwijzing van de Kip van Morgen zowel door de Kamer als de regering wordt ontvangen. Dat blijkt ook uit het feit dat staatssecretaris Sharon Dijksma afwijzend staat tegenover het oordeel van de Raad van State over aanvullende dierwelzijnseisen die provincies aan vlees, eieren en zuivel producerende boeren opleggen. Daarom creëert ze een weg om het oordeel te kunnen wijzigen.
De Raad van State oordeelde dat die maatregelen zorgen voor rechtsongelijkheid tussen boeren. Net als burgers zijn boeren immers gelijk voor de wet. Indien contextuele maatregelen van toepassing zijn, dan dienen die in de wet en niet in lokale regelingen met het gevaar van willekeur en louter politiek sentiment bij elkaar 'gerommeld' te worden. Zo kan het oordeel van de Raad van State plastisch worden samengevat.

In de Tweede Kamer gaf Dijksma gistermiddag niettemin aan dat de landelijke overheid provincies steunt in hun pogingen om eisen te stellen aan veehouderijbedrijven om daarmee het maatschappelijk draagvlak voor de bedrijven te vergroten. "Mede daarom werkt het kabinet op verzoek van de provincie Noord-Brabant aan een experimenteerbepaling in de Crisis- en Herstelwet, die het voor provincies mogelijk maakt om wel extra eisen te stellen", zegt Dijksma volgens Boerderij. Daarvoor ligt een Algemene Maatregel van Bestuur ter beoordeling bij de Raad van State. De verwachting is dat die nog voor de zomer van kracht kan zijn.

PVV, D66 en SP bleken gistermiddag in de Kamer fel gekant tegen de maxi-megastal van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) bij Grubbenvorst. Na jaren van touwtrekken oordeelde de Raad van State recent dat het eindelijk gebouwd mag worden.

Sentiment tegen 'groot'
De genoemde politieke partijen waren, zijn en blijven tegen. De staatssecretaris gaf aan hen niet tegemoet te kunnen komen omdat de wet daartoe geen ruimte biedt. De partijen zijn tegen 'groot'. Het NGB is echter bedoeld om door zijn grootte maximaal dierwelzijn én gezondheidsvoordeel te kunnen bieden. De staatssecretaris gaf aan dat er daarom niet louter vanuit gevoelens over 'groot' geoordeeld mag worden,
Toch moet de uitspraak van de staatssecretaris kritisch worden beoordeeld. Als het algemeen sentiment in een provincie gehonoreerd wordt ten aanzien van dierwelzijnseisen, dan is dat ook mogelijk ten aanzien van grootte-eisen. Ook dat op dat terrein kunnen we immers dingen niet meer willen die we vroeger wel accepteerden of waar we niet over nadachten.

Precedenten
We leven in tijden waarin de moraal onder de wet opnieuw wordt gedefinieerd.e overheid is aan zet, concludeert dierenactivist Geert Laugs vandaag terecht op Foodlog. De vraag is hoe de overheid dat aan zet zijn moet uitvoeren. Wiens moraal prevaleert en waarom? Dat is de werkelijke vraag die aan de orde is, zoals blijkt uit zo'n debatje en de argumentaties rond het NGB.

De overheid is aan zet, concludeert dierenactivist Geert Laugs vandaag terecht op Foodlog. De vraag is hoe de overheid dat aan-zet-zijn moet uitvoeren. De legitimatie daarvan wordt staatsrechtelijk, met alle ingrepen die nu aan de orde van de dag blijken, nog een hele kluif nu ook in het parlement al die sentimenten duidelijk worden. Temeer daar ze de nodige precedenten zullen scheppen die nog grotere kluiven kunnen opleveren.

Fotocredits: Raad van State, Vastgoedjournaal
Dit artikel afdrukken