imageBoeiend!

Het Europese Parlement ondertekende in meerderheid een verklaring die machtsmisbruik door grote supermarktketens aan de kaak stelt.

De schriftelijke verklaring verzoekt de Europese Commissie te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de concentratie van de Europese supermarktsector voor kleine ondernemingen, leveranciers, werknemers en consumenten.
De Europarlementariërs vragen aandacht voor welke soorten misbruik van koopkracht uit concentratie kunnen voortvloeien. Daarnaast wordt de Commissie verzocht zo nodig maatregelen te nemen, inclusief regelgeving, om consumenten, werknemers en producenten hiertegen te beschermen.

Poortwachters
De indieners vinden dat een klein aantal supermarktketens steeds meer de detailhandel in de EU domineert. Deze ketens groeien in snel tempo uit tot 'poortwachters' en vormen zo langzamerhand voor boeren en andere leveranciers de enige echte toegang tot EU-consumenten. De ondertekenaars zijn van mening dat dit risico's oplevert voor de breedte van het productenaanbod, voor culturele tradities en voor het aantal detailhandelaars. Nationale maatregelen blijken niet effectief. Daarom groeit de roep om EU-regelgeving.

Dinsdag om 17:30 uur geven de indieners een persconferentie in de perszaal van het Europees Parlement in Straatsburg.


bron: VMT
Dit artikel afdrukken