De zaak begon in 2012, toen een aantal Franse producentenorganisaties van witlof beticht werd van kartelvorming. "De producentenorganisaties hadden onderling een minimumprijs voor witlof afgesproken, productiehoeveelheden vastgelegd en overtollige producten vernietigd", schrijft Vilt. Volgens de Franse mededingingsautoriteit was er sprake van kartelvorming. De organisaties kregen een boete opgelegd van €3,6 miljoen.

De producentenorganisaties gingen in beroep bij het Franse Hof van Cassatie en kregen daar in eerste instantie gelijk (in 2014). Voor een definitief oordeel vroeg de Franse rechter het Europees Hof zich over de zaak te buigen. Het Hof kwam dinsdag tot de uitspraak dat producenten van groenten en fruit "onder voorwaarden" prijsafspraken mogen maken, aldus Agrarheute.

Het Europese mededingingsbeleid hanteert dezelfde regels voor alle marktspelers. Het Europese landbouwbeleid "vraagt om een uitzondering op de mededingingsregels voor de traditioneel kleine en zwakkere marktspelers uit de voedingssector", aldus Vilt. Het Hof heeft nu bevestigd dat prijsafspraken tussen telers – technisch gezien kartelvorming – zijn toegestaan als de mededingingswetgeving de doelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid dreigt te schaden. Het Hof gaat daarbij van de volgende overwegingen uit: een sterke concentratie aan de vraagzijde (enkele grote retailers) rechtvaardigt bundeling van het aanbod en het is wenselijk om bij overaanbod een gedeelte van de productie buiten de markt te houden om prijzen te stabiliseren. Voorwaarde voor ontheffing is dat telers verenigd zijn in een door de overheid erkende producentenorganisatie, zoals een veiling, en dat de prijsafspraken en informatie-uitwisseling alleen gelden binnen die organisatie.

Die laatste voorwaarde is een bittere pil voor de Franse witloftelers. Zij hadden niet alleen binnen hun telersorganisatie afspraken gemaakt maar ook tussen verschillende organisaties. Tussen producentenorganisaties blijven de mededingingsregels wel gewoon van kracht. Naar alle verwachting zal het Franse Hof van Cassatie hen dan ook alsnog tot betalen van de miljoenenboete verplichten.
Dit artikel afdrukken