Staatssecretaris Sharon Dijksma zal zich inspannen om boeren de mogelijkheid te bieden om in gezamenlijk overleg het aanbod op de markt te beperken. Een en ander betekent dat boeren de prijsvorming op de markt mogen beïnvloeden. Mededingingswetgeving verbiedt dat, hoewel reeds jaren wordt gesproken over de mogelijkheid om toch boerenkartels toe te laten.

Het lijkt erop dat de Russische voedselboycot leidt tot het inzicht dat de crisis in vele Europese boerensectoren wordt veroorzaakt door de kwetsbaarheid van het overaanbod dat boeren in hun onderlinge concurrentie produceren. Zodra de markt voelt dat het aanbod ruimer is dan de vraag, dalen de prijzen voor de totale markt. Zodoende kan 1% van het aangeboden volume, de prijs van het totale aanbod in gevaar brengen.

Toestaan onderlinge afspraken
In reactie op verzoeken vanuit de Nederlandse land- en tuinbouw, wil Dijksma dat de Europese Commissie onderlinge afspraken toestaat. De Europese Commissie heeft reeds toegezegd de mogelijkheden daartoe te willen overwegen.

Vrijdag aanstaande overlegt Dijksma in Brussel met collega's uit andere lidstaten en de Europese Commissie over maatregelen die kunnen worden genomen om de schade te beperken die de uitwerking van het Russische voedselembargo op de Europese thuismarkten voor land- en tuinbouwproducten heeft.
Dat meldt Boerderij. Volgens het blad denkt Dijksma dat er meer steungelden in het verschiet liggen dan thans bekend zijn gemaakt. Het blad schrijft: volgens Dijksma is het huidige steunpakket van €125 miljoen nog maar het begin. Zij verwacht dat er in de loop van de komende maanden meer geld nodig zal zijn. Dat geld is ook beschikbaar op de Europese begroting.

Fotocredits: Sharon Dijksma, Partij van de Arbeid (PvdA)
Dit artikel afdrukken