Dat betekent dat het nieuwe beleid in de afgelopen 4 jaar geen resultaat heeft kunnen laten zien.

Het CBS legde de recente obesitascijfers naast gegevens over diabetes type 2 en inkomen.

Overgewicht treft 53% van de mannen en 47% van de vrouwen. Matig overgewicht treft 41% van de mannen en 31% van de vrouwelijke bevolking. Van de mannen is 12% obees en 17% van de vrouwen. In 2021 had 5% van de volwassenen diabetes type 2. Onder alle leeftijdsgroepen komt diabetes type 2 vooral voor bij mensen met (ernstig) overgewicht. Het percentage 18-plussers dat deze vorm van diabetes had, is 6 keer zo hoog onder mensen met obesitas (12%). Van de obese 65-plussers heeft zelfs bijna een kwart diabetes type 2.

Het CBS deed de - wellicht voor insiders weinig verrassende - ontdekking dat overgewicht, ernstig overgewicht (obesitas) en diabetes meer voorkomen onder volwassenen met een inkomen onder de lage-inkomensgrens dan bij volwassenen met een hoger inkomen.

In de leeftijdsgroep van 2-18 komt overgewicht meer voor onder volwassenen met een inkomen onder de lage-inkomensgrens in vergelijking met volwassenen boven deze grens. Van de volwassenen met een langdurig laag inkomen (minstens 4 jaar onder de lage-inkomensgrens) had zelfs 60% overgewicht, waarvan 40% matig overgewicht en 20% obesitas. Onder volwassenen met matig of ernstig overgewicht kwam diabetes type 2 naar verhouding meer voor bij een laag inkomen dan bij een hoger inkomen. Ook hier geldt dat bij een langdurig laag inkomen het percentage diabetici hoger lag. Bijna een kwart van de volwassenen met overgewicht en langdurig laag inkomen heeft diabetes.

Gisteren sprak hoogleraar volksgezondheid Jaap Seidell zijn zorgen uit over de stijgende voedselprijzen die vooral de armste bevolkingsgroepen zullen raken:
Dit artikel afdrukken