Volgens de laatste gegevens is meer dan 70% van de Amerikanen van 20 jaar en ouder te zwaar. Obesitas komt voor bij 35% van de volwassen Amerikaanse mannen; 40,4% van de vrouwen obees. Bij kinderen is dit 17%; 5,8% is zelfs extreem obees.

Deze te zware mensen riskeren allerlei gezondheidsproblemen. Hart- en vaatziekten, diabetes type 2, artrose, slaapapneu, kanker, depressie en allerlei andere chronische ziektes zijn het gevolg. Hun levensverwachting neemt af. Obesitas zorgt voor complicaties die de succesvolle afname van roken overschaduwen.

Begin van de epidemie
In de jaren ’80 groeide het besef dat obesitas een probleem vormde. In 1985 waarschuwden de eerste onderzoekers al voor het effect van TV kijken op het gewicht van het kind. Twee jaar later verscheen er een onderzoek dat tussen 1963 en 1980 het aantal kinderen met obesitas met 54% was toegenomen. Maar pas in 1999 kwam obesitas pas echt onder de aandacht, nadat het medische vakblad JAMA een volledige uitgave wijdde aan de gezondheidsproblemen waar obesitas voor zorgt.

Voedselomgeving
Waar 30 jaar geleden de oorzaak van het toenemende overgewicht nog gissen was, is het nu duidelijk volgens Madeline Drexler, de editor van Harvard Public Health. Eten is altijd en overal beschikbaar. Het bestaat vooral uit een snelle, gemakkelijke hap, is relatief goedkoop en zit vol met toegevoegd suikers, zout en ongezonde vetten. Het eten is zo geproduceerd dat we niet meer luisteren naar de signalen die ons lichaam afgeeft.

De verantwoordelijkheid voor het gewicht ligt slechts ten dele bij het publiek; de industrie en overheid spelen een cruciale rol omdat zij de voedselomgeving bepalen Die gedachte dringt langzaam door en vertaalt zich in nieuwe regelgeving. De industrie mag minder reclame gericht op kinderen maken. Schoollunches worden gezonder en restaurants moeten informeren over de calorische waarde van de maaltijden op hun menukaart. Een toenemend aantal steden voert een suikertaks in. Met succes. In 2016 dronken Amerikanen voor het eerst meer water dan frisdrank.

Agenda van de toekomst
Wat is er nu nodig om deze vooruitgang voort te zetten? Drexler geeft een voorzet:

1: Preventie, preventie, preventie
Gewicht verliezen is moeilijk, gewicht eraf houden nog moeilijker. Een logische eerste stap is daarom om te zorgen dat de kilo's er niet aan komen. Dit begint al als baby. Iemand die als kind al te zwaar is, heeft grote kans dat als volwassene te blijven.

Kinderen worden over het algemeen niet obees geboren. Het is zaak om kinderen niet dik te laten worden. Kleine aanpassingen in het eetpatroon kunnen een groot effect hebben, zoals het vervangen van frisdrank of vruchtensap door water.
Bij volwassenen is obesitas moeilijker terug te draaien en daar is overheidsingrijpen voor nodig. Voedselprogramma’s als de Healthy Hunger-Free Kids Act, het Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children en het vermelden van calorieën op menukaarten - geven de mensen met lage inkomens niet alleen meer mogelijkheden om gezond te eten, maar creëren ook nieuwe sociale normen rondom het eetpatroon.

Er kan niet één schuldige aangewezen worden. Het advies om weinig vet en veel koolhydraten te eten noemt Drexler als voorbeeld waar het mis is gegaan. Ze beschrijft het als ‘een simplistische theorie waarin met niet met alle factoren rekening werd gehouden
2: Zorg dat de wetenschap klopt
Wetenschappers zijn het er grotendeels over eens dat groente, fruit, volle granen, eiwitten van hoge kwaliteit en gezonde vetten de basis zijn van een gezond dieet. Maar er is ook nog veel wat ze niet weten.

In voedingsonderzoek is bijna niets zeker en dus is nuancering noodzakelijk. Van stress en slaaptekort en van het mircobioom tot het adenovirus 36; er kan niet één schuldige aangewezen worden. Het advies om weinig vet en veel koolhydraten te eten noemt Drexler als voorbeeld waar het mis is gegaan. Ze beschrijft het als "een simplistische theorie waarin met niet met alle factoren rekening werd gehouden."

3: Zorg dat je de techniek van overtuiging beheerst
Om mensen mee te krijgen in veranderingen, is overtuiging nodig. Verschillende mensen zijn gevoelig voor verschillende boodschappen. Bij het invoeren van de suikertaks in Philadelphia richtte burgemeester Jim Kenney zich bijvoorbeeld niet alleen op het effect op de gezondheid, maar ook op het feit dat door de taks jaarlijks $91 miljoen binnen zou komen voor kinderopvang en schoolprogramma’s. Toen hij dat duidelijk maakte, kreeg het plan wel doorgang terwijl de taks eerder afgewezen was.

Ook supermarkten kunnen hun klanten overtuigen. De looproute kan langs gezonde producten leiden. Een andere indeling van de schappen stuurt klanten vanzelf richting gezonder eten. Verder kan een lagere prijs van gezonde keuzen ten opzichte van ongezonde verschil maken. Tot slot kan voorlichting mensen leren hoe ze gezond eten kunnen klaarmaken.

4: Ga geld tellen
Obesitas en de gevolgen ervan kosten de samenleving handenvol geld. Dat geld kan beter besteed worden aan preventie. Overheden zijn over het algemeen geïnteresseerd in programma’s voor obesitaspreventie die kostenbesparend werken. Voorbeelden hiervan zijn de suikertaks en het intrekken van het belastingvoordeel dat bedrijven in de VS hadden bij de promotie van ongezonde producten.


Zulke maatregelen zijn ook voorstelbaar tegen obesitas. Verander producten, verander de omgeving, verander de cultuur en verhoog de prijzen
5: Zorg voor strengere regels
Het aantal verkeersdoden is drastisch gedaald sinds autogordels verplicht werden, verkeerslichten zijn neergezet en er snelheidslimieten gelden. Steeds minder mensen roken door de hoge prijs van sigaretten, het rookverbod en het stoppen van reclame.

Zulke maatregelen zijn ook voorstelbaar tegen obesitas. Verander producten, verander de omgeving, verander de cultuur en verhoog de prijzen. Regels die gezond gedrag makkelijker maken, worden vaak gevolgd door positieve veranderingen in gedrag.

6: Zaai wat we willen oogsten
Amerikanen overeten wat boeren overproduceren. In het Amerikaanse voedselsysteem is het nu zo dat maïs en soja de meeste landbouwgrond innemen. Een groot deel van de oogst hiervan gaat naar (ultra)bewerkte snacks. Zo’n 10% van het graan wordt direct gebruikt voor consumptie. Op slechts 2% van de landbouwgrond groeit groente en fruit, terwijl 59% van de grond wordt gebruik voor de teelt van grondstoffen voor ongezonde producten.

7: Mobiliseer
Een grote epidemie vraagt om een grote actie. Toen in Finland bleek dat de sterfte aan hart- en vaatziekten veel hoger was dan gemiddeld, startte de overheid het North Karelia Project. De gezondheidszorg, NGO’s, de industrie, media en het publieke beleid namen allemaal deel. Door de collectief gedragen aanpak daalde het aantal mensen met hart- en vaatziekten binnen 5 jaar.

Dergelijke brede projecten kunnen ook in de VS - net als in de EU - voor een ommekeer zorgen. Het vraagt om een collectieve wil en actie. Zoals de leidende arts van het North Karelia Project zegt: “Het veranderen van de wereld zou een utopie zijn geweest, maar het veranderen van de volksgezondheid was mogelijk.”
Dit artikel afdrukken