De NVV informeert vandaag alle leden over zijn standpunt door middel van een brief.

In de brief stelt het Dagelijks Bestuur "sympathie en begrip te hebben voor de positie van de Franse boeren en heel goed te begrijpen dat varkenshouders in Nederland óók een noodkreet willen laten horen". Maar voor acties is het (nog) te vroeg.

De NVV schuwt acties niet. Wij hebben in de afgelopen jaren al diverse acties gevoerd voor een betere inkomenspositie van onze varkenshouders. Denk aan de blokkades bij de slachterijen, de acties tegen de supermarkten, de spandoekenacties en de acties tegen de BZV in Brabant.
Wij vinden het op dit moment echter (nog) te vroeg om, gebaseerd op emoties, blind het Franse voorbeeld te volgen.

'Vandaag – bij wijze van spreken – met de trekkers opstomen naar Den Haag, levert weliswaar veel publiciteit op en zal de slechte situatie in onze sector onder de aandacht van het publiek brengen. Maar u ziet niet direct resultaat in uw portemonnee.'


De NVV geeft aan verder te willen kijken dan de varkensneus lang is. Het ultieme doel van de vakbond is het verbeteren van de inkomenspositie van de varkensboeren. Actievoeren sluit de NVV dan ook niet uit, maar alleen als "sluitstuk om de overheid en de politiek te overtuigen van de noodzaak van financiële steun."

De NVV legt in de brief aan zijn leden uit welke stappen de bond voorziet.
Als Brussel akkoord gaat met de 600 miljoen euro steun van de Franse regering aan hun veehouders, dan is er óók voor ónze overheid ruimte om de Nederlandse varkenshouderij te herstructureren. De Fransen hebben de weg naar overheidshulp voor ons als het ware geplaveid.
Het NVV-bestuur roept het kabinet nu alvast op om de Nederlandse varkenshouderij hulp te bieden, als ook de Franse regering dit wordt toegestaan.


Fotocredits: NVV

Dit artikel afdrukken