Niet de minste media vermeldden de 10 procent: NRC Next, NRC Handelsblad, de Wikipedia-pagina van LTO Nederland, diverse andere LTO-publicaties en zelfs de analisten van ABNAmro werken ermee. Het cijfer blijkt afkomstig te zijn van de Rijksoverheid zelf, die op haar website op de pagina 'landbouw en economie' een aantal kerngegevens publiceert. Cijfers uit het Landbouw-Economisch Bericht 2012 van het LEI liggen volgens nrc.next aan de pagina ten grondslag.

Het LEI blijkt echter in het Landbouw-Economisch Bericht 2012 iets anders te hebben bedoeld. Volgens NRC Next staat er in het rapport: 'In 2010 droeg het Nederlandse agrocomplex 10 procent bij aan de toegevoegde waarde van de Nederlandse economie en 10,2 procent aan de Nederlandse werkgelegenheid. Naast de primaire land- en tuinbouw omvat het complex de verwerking en distributie van agrarische producten en de toelevering van producten en diensten die hiervoor nodig zijn, zoals energie, kunstmest, veevoer en zakelijke dienstverlening.'

Het 'agrocomplex' is dus wat meer dan de primaire land- en tuinbouw. NRC Next schrijft: 'de gehele Nederlandse agro-industrie, onder meer inclusief de verwerking, toelevering en distributie van buitenlandse grondstoffen.' Het omvat dus ook de verwerking van buitenlandse soja, cacao en koffie van Unilever en Douwe Egberts. En het transport van grondstoffen en halffabrikaten die we uit de Rotterdamse haven doorvoeren naar het Europese achterland. En de diensten en arbeid van die verwerking en distributie.

Het LEI geeft in het rapport ook de cijfers die wel als primaire toegevoegde waarde aan de Nederlandse land- en tuinbouw toegerekend kunnen worden: 1,3 procent primaire toegevoegde waarde, 2,2 procent aandeel in de totale werkgelegenheid.

Het berichtje ging vandaag als een razend vuurtje rond via de twitteraccounts van mensen die genoeg hebben van de groot-groter-grootst manie van de Nederlandse landbouw. En toch moet iets geconstateerd worden: zonder de haven zou de Nederlandse primaire sector aanmerkelijk kleiner zijn en zou Nederland geen 10,3% in foodagri aan het BBP toevoegen. Omdat ons land een vruchtbare delta en winnende zeehavens heeft die toegang bieden tot Europa zijn beiden groot én ontwikkelde zich hier een cluster van toeleverende bedrijvigheid. Die laatste strekt zich uit van machinebouwers in slachtlijnen, stalsystemen (w.o. heel diervriendelijke) en verpakkingen tot internationaal opererende kennisorganisaties. Wie checkt Next op zijn kennis van economische clusters en de functie van havens? Of willen we heel Rotterdam afschaffen? Zelfs Nederlands 'meest linkse politicus' Den Uyl zou tegen zijn geweest.

Wist u wat ABNAMRO zegt? Agrofood zorgt voor 60% van het overschot op onze handelsbalans. Dat zorgt voor werk. Daar zijn Nederlanders dol op, want de oppervlakte van de postzegel Nederland is lang niet genoeg voor de welvaart van 17 miljoen mensen die er wonen en werken en van hun inkomen kritische kranten kunnen betalen.

Fotocredits: uitsnede, Stephanie Kilgast
Dit artikel afdrukken