We hebben dus per gezin 100 Euro en een beetje uitgegeven per week uitgegeven aan eten

Nederlandse huishoudens hebben in 2008 gemiddeld bijna 31.000 euro uitgegeven. Van deze consumentenbestedingen is bijna 16 procent opgegaan aan voeding.
Dit blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Per huishouden werd dus circa 5.250 euro aan voeding uitgegeven.Volgens het CBS is het percentage in alle inkomensgroepen vrijwel gelijk. Consumenten met een hoger inkomen geven dus veel meer geld uit aan eten en drinken dan mensen uit de lagere inkomensgroepen. Dit wordt door de onderzoekers verklaard uit het gegeven dat mensen uit de hogere inkomensgroepen meer luxere producten kopen en ook vaker uit eten gaan.


bron: EVMI
Dit artikel afdrukken