De nettowinst van de Nederlandse zeevisserij kwam in 2018 uit op €54 miljoen, 13% minder dan het jaar er voor. De Nederlandse vloot bestond afgelopen jaar uit 289 schepen, waarvan er 75 met pulstuig visten. Dat blijkt uit de presentatie 'Visserij in cijfers' van Wageningen University & Research.

De Nederlandse vissers vingen minder schol (-20%, 24,5 miljoen kilo in totaal) en tong (-0,8%, 8,6 miljoen kilo). Die mindere vangsten werden deels gecompenseerd door hogere prijzen. De aanvoer van garnalen verdubbelde ongeveer naar 27,7 miljoen kilo. Dat leidde tot lagere prijzen, waardoor de opbrengst vrijwel gelijk bleef aan die van 2017.

Van de overige sectoren kende de mosselaanvoer een lichte stijging naar 46 miljoen kilo, zag de staandwantvloot de tongvangst teruglopen van 256 ton naar 57 ton en namen de vangsten van de grote zeevisserij (trawlers) toe van 300 naar 317 miljoen ton (dus een factor 1000 meer dan de hierboven genoemde miljoenen kilo's).

Brandstofkosten en investeringen
Een belangrijke kostenpost voor de zeevisserij is de brandstof. In 2011 maakten de brandstofkosten 34% uit van de totale bruto-opbrengst van de kottervisserij. Door innovaties en efficiëntere vistuigen, zoals de pulskor, daalde de impact van de brandstofprijs de afgelopen jaren fors. Afgelopen jaar vroegen de brandstofkosten nog maar €55 miljoen, dat wil zeggen 18% van de totale opbrengst. Overigens was dat weer meer dan in 2017, toen de brandstofprijzen lager waren.

Sinds 2015 boeken de Nederlandse vissers positieve resultaten. Dat schept ruimte om te investeren, in de vorm van groot onderhoud, verbetering, aankoop en nieuwbouw van schepen, In 2018 werd naar schatting €43 miljoen geïnvesteerd, ruim twee keer zo veel als de jaren ervoor. Er kwamen 6 nieuwe en 6 bestaande kotters bij; er staan opdrachten uit voor nieuwbouw van garnalenkotters, flyshoot- en twinrig-kotters. Ook zijn vissers bezig met nieuwe innovaties die in plaats van het pulsvissen moeten komen.

'Onstuimige toekomst'
Ondanks de goede resultaten van de afgelopen jaren, hangen er donkere wolken van onzekerheid boven de visserij. Hoe het verbod op de pulsvisserij zal uitpakken is nog niet bekend. Naar verwachting zal het merendeel van de 75 schepen die nu nog met pulstuig vissen, terug moeten vallen op de zwaardere boomkorren.

Ook de brexit brengt de nodige onzekerheid met zich mee, omdat niet duidelijk is of Europese vissers zullen mogen blijven vissen in de Britse wateren en omgekeerd. Tel daar bij op de ontwikkelingen rondom de aanlandplicht, windparken op zee en natuurgebieden waar niet gevist mag worden. De Nederlandse visserij staat voor "een onstuimige toekomst".
Dit artikel afdrukken