Eind mei stelde minister Carola Schouten een verbod in voor veetransporten naar derde landen buiten de EU. De minister baseerde zich op een Duits onderzoek naar verschillende rustplaatsen in Rusland. Ook het Europees Parlement gaat een eigen onderzoek instellen naar verre diertransporten. De resultaten daarvan worden over een jaar verwacht, schrijft Boerderij.

Wie levend vee vervoert naar derde landen, moet de dieren onderweg laten rusten. Uit het Duitse onderzoek bleek dat minstens 11 rustplaatsen in Rusland onbruikbaar zijn of zelfs niet bestaan. Henk Bleker, voorzitter van brancheorganisatie Vee & Logistiek Nederland, ging met een plan van aanpak aan de slag.

Het verhaal krijgt een staartje. RTL nieuws ontdekte dat Nederlandse bedrijven op de hoogte waren van de slechte staat van de rustpunten en ‘willens en wetens’ de regels hebben overtreden.

De RTL-bevindingen brengen Bleker niet van zijn stuk. Vee & Logistiek gaat in elk geval de leden niet aanspreken op het overtreden van de regels: "Wij zijn geen controle-instantie." Ook de NVWA zal niet met terugwerkende kracht boetes opleggen. Met een 'beetje geluk' denkt Bleker vanaf 1 juli weer te kunnen rijden. "Daarvoor vraagt hij garanties van de Russische autoriteiten dat de rustplaatsen waar de Nederlandse transporteurs komen voldoen aan de Europese eisen," aldus RTL. Dat zou volgens Bleker genoeg moeten zijn om de NVWA en het ministerie gerust te stellen.
RTLnieuws - Exporteurs Nederlands vee negeerden jarenlang regels dierenwelzijn
  • Deel
Druk af