Nederland gebruikte in 2022 10% minder energie dan in 2021. In totaal werd 2732 PJ (petajoule) energie verbruikt: het laagste niveau sinds 1990. Het verbruik van het in 2022 dure aardgas daalde zelfs met 21% ten opzichte van 2021. Dat was voornamelijk het gevolg van terugschaling van gebruik door particulieren (verwarming en koken) en daarnaast van energieintensieve activiteiten zoals bijvoorbeeld de productie van kunstmest, staal of tomatenteelt.
Daarnaast daalde ook het verbruik van olie als grondstof. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De energiemix van Nederland bestaat uit olie, aardgas, kolen, hernieuwbare energie en overige energiedragers (kernenergie en afval). Het gemiddelde aandeel aardgas in de energiemix in de periode van 1990 tot en met 2022 was 45%, met als hoogtepunt 50% in 1991. In 2022 was het aandeel met 36% het laagst. In 2010 werd de grootste hoeveelheid aardgas verbruikt: 1.683 PJ. Die daalde in 2022 met 41% tot 994 PJ.

Het verbruik van olie (net als gas fors duurder in 2022) daalde licht met 4% en had in 2022 een aandeel van 39% in de energiemix. Hernieuwbaar, kolen en de overige energiedragers vormen samen het resterende kwart van de energiemix. Het verbruik van kolen bleef stabiel, het verbruik van hernieuwbare energie steeg naar 15%.

In de landbouw was de daling van aardgasverbruik met 31% relatief het grootst van alle sectoren. De daling in de landbouw wordt voornamelijk veroorzaakt door de hoge aardgasprijzen. Aardgasverbruik in de landbouw zit namelijk vooral bij de glastuinbouw, waar het een relatief groot deel van totale kosten vormt. Ook het voor de tijd van het jaar warme en zonnige weer droeg bij aan vermindering van het gasverbruik in de landbouw.
  • Deel
Druk af