De stikstofmodellen waarmee boeren moeten werken om de natuurschade van hun bedrijf te berekenen zijn ongeschikt, schreven we regelmatig op Foodlog. Jarenlang werd het ontkend.

Toen onlangs een wetenschappelijke commissie onder leiding van prof. Leen Hordijk dat bevestigde, was het opeens toch waar. Niet onlogisch, want de modellen geven benaderende inschattingen, maar moeten van de overheid antwoord geven tot 3 cijfers achter de komma bij het verlenen van vergunningen. Het was niet zo moeilijk om op logische gronden te bedenken dat dat niet kan. Een wetenschappelijke commissie moest maandenlang studeren om het uiteindelijk toch toe te moeten geven.

In een rationele wereld zou het betekenen dat de modellen niet langer worden gebruikt voor het verlenen van vergunningen. Niettemin vinden Landbouwminister Carola Schouten en minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat zij toch moeten vasthouden aan de zogeheten Aerius Calculator als instrument om vergunningsaanvragen te beoordelen op de stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze kunnen niet anders: er zijn geen andere modellen, zodat de hele vergunningsverlening stil zou komen te liggen. Beter iets dan niets dus, zelfs als het ongeschikt is. De ministers beloven wel verbetering: het model wordt - zoals al zo vaak is gebeurd - verder aangepast en uitgebreid met betere feitelijke metingen.
Rijksoverheid - Kamerbrief over nadere Kamervragen over het eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek in relatie tot het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet
Reageer
  • Deel
Druk af