Boelhouwer doet zijn uitspraken in BNDeStem, nadat deze week bekend werd dat de Q-koortsepidemie van 8 jaar geleden veel meer dodelijke slachtoffers geëist heeft dan tot nu toe werd aangekomen. Het officiële dodental is inmiddels van 29 naar 74 bijgesteld en zal waarschijnlijk nog verder oplopen. Boelhouwer, die de ziekte zelf opliep: "Minister Verburg wist veel meer dan ze zei. [..] Vooral door toedoen van Verburg heeft deze ziekte verschrikkelijk veel ellende kunnen veroorzaken."

Ten tijde van de Q-koortsepidemie was Boelhouwer lid van de Tweede Kamer. Hij heeft geen bewijzen voor zijn kritiek, maar verwijt de minister de ernst van de uitbraak gebagatelliseerd te hebben: "De minister deed voorkomen alsof het allemaal wel meeviel. Er was sprake van een cover-up operatie. De belangen van de intensieve veehouderij stonden voorop, de risico's voor de volksgezondheid waren ondergeschikt." Boelhouwer dringt aan op een parlementair onderzoek naar de Q-koortsaanpak.

Gerda Verburg heeft naar aanleiding van eerdere kritiek op de overheidsaanpak van de Q-koorts altijd ontkend de economische belangen zwaarder te hebben laten wegen dan de volksgezondheid. Desgevraagd wilde ze ook nu niet op de aantijgingen van Boelhouwer ingaan.
Dit artikel afdrukken