"De kans op Afrikaanse varkenspest in Nederland kan volgens de Deskundigengroep Dierziekten worden verkleind door het aantal wilde zwijnen te verlagen. Provincies geven aan dat de reguliere methoden die zij daarvoor tot hun beschikking hebben, onvoldoende effectief zijn. Zij verzoeken om extra maatregelen voor populatiebeheer. Dat heeft ertoe geleid dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een vorm van jacht, namelijk beperkte bewegingsjacht tijdelijk toestaat."

Dat schrijft het ministerie naar aanleiding van een brief die de minister nog net voor het weekend aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

'Beperkte bewegingsjacht' is een verzachtende term voor drijfjacht, maar in beperkte vorm. Maximaal 3 aangelijnde honden mogen de zwijnen op een rustige manier richting maximaal 6 jagers jagen. De jachtwijze mag uitsluitend worden toegepast door jagers die in de desbetreffende provincie aan populatiebeheer doen en is uitsluitend toegestaan buiten de gebieden waar wilde zwijnen zijn toegestaan. In bijvoorbeeld Frankrijk laten grotere aantallen jagers grotere aantallen loslopende honden los op wilde zwijnen.

De verruimde jacht is bedoeld om te voorkomen dat de varkenspest Nederlandse gebieden bereikt waarin slachtvarkens worden gehouden. Varkenspest in Nederland maakt de dieren ongeschikt voor verkoop buiten de EU. Als dat gebeurt, daalt de rentabiliteit van de Nederlandse varkenshouderij significant en kan ze gemakkelijk omslaan in een langdurig negatief winstsaldo.

Natuurmonumenten is ontevreden:


Rijksoverheid - Extra maatregelen voor preventie Afrikaanse varkenspest
  • Deel
Druk af