Dat blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek 'Veehouderij en gezondheid van omwonenden'. Maar pas op: verder onderzoek is nodig.

Grootschalig onderzoek
Wetenschappers van RIVM, IRAS, NIVEL en WUR werkten samen in een onderzoek naar luchtwegklachten bij mensen die in de buurt van veehouderijen wonen. Ze voerden twee deelonderzoeken uit: eentje gebaseerd op huisartenrapportages (110.000 mensen) en een op basis van zelf gerapporteerde klachten van 15.000 mensen. De onderzoeksgebieden waren gelegen in Zuidoost-Brabant en Noordwest-Limburg, gebieden met een hoge veedichtheid. Belangrijkste feitelijke conclusie: rond veehouderijen wonen minder mensen met astma en COPD. De vraag is wat dat betekent: wonen ze er niet meer of valt het allemaal wel mee?

COPD: minder patiënten, maar meer klachten
Bij COPD zijn de luchtwegen permanent beschadigd, meestal als gevolg van roken of blootstelling aan chemische stoffen. Een van de verschijningsvormen van COPD is longemfyseem. De verhoudingsgewijs mindere aantallen COPD-patiënten in veedichte gebieden hebben echter wel vaker problemen met hun luchtwegen dat COPD-patiënten die elders wonen. Dan gaat het om luchtweginfecties of piepende ademhaling. Deze klachten nemen toe naarmate er meer veehouderijen in de directe woonomgeving zijn. Mogelijk zijn de COPD-patiënten gevoelig voor de stoffen afkomstig uit de veehouderij en raken hun luchtwegen eerder geïrriteerd.

Minder astma
Astma doet zich juist minder voor in de directe omgeving van veehouderijen. Het is nog niet duidelijk hoe dit komt. Een mogelijke oorzaak is dat juist de voortdurende blootstelling aan stoffen van veehouderijen bescherming biedt tegen astma, schrijft boerenblad Nieuwe Oogst. Het is ook mogelijk dat mensen met astma juist weg zijn getrokken naar een andere woonomgeving. Dit zal in een vervolgonderzoek nader uitgezocht worden.

In lijn met IVG
De onderzoeksresultaten bevestigen het in 2011 uitgevoerde ‘Intensieve Veehouderij en Gezondheid’ (IVG) onderzoek. Omdat dat onderzoek werd afgenomen tijdens de Q-koortsepidemie en influenza-pandemie (H1N1) was er behoefte aan een onderzoek over een langere periode. De nu gevonden resultaten zijn in lijn met het IVG.
Eén ding is duidelijk: het is tijd voor een verhuisonderzoek onder COPD en astmapatiënten


Het publieksverslag van het onderzoek is hier te vinden

Vervolgonderzoeken
De onderzoekers zijn nog niet klaar. Zo lopen er nog trajecten naar 'een aantal andere gezondheidsproblemen gerelateerd aan veehouderijen, bijvoorbeeld longontsteking en ziekten die van dier naar mens overdraagbaar zijn', meldt het RIVM. Aan dit onderzoek doen 2.500 mensen mee, van wie ook het bloed en de longfunctie onderzocht worden. Daarnaast worden er luchtmetingen gedaan in hun woonomgeving om vast te stellen waar de deelnemers aan blootgesteld wordt. Van deze deelonderzoeken worden de cresultaten in 2016 verwacht.

Eén ding is duidelijk: het is tijd voor een verhuisonderzoek onder COPD en astmapatiënten. Dat kan eenvoudig door vast te stellen hoeveel met COPD en astma geregistreerde patiënten zijn weggetrokken uit vee-intensieve gebieden.

Fotocredits: luchtwasser op het dak in Dalfsen, Simon Dirk Terpstra, RTVOost
Dit artikel afdrukken