Dat zegt Milieudefensie vandaag te vrezen met een rapport van WUR Alterra in de hand.

Melkquotum
Vanaf komend voorjaar verdwijnt het zogenaamde melkquotum. Dat was door de EU ingesteld om boeren te weerhouden van overproductie. De EU heeft besloten vanaf 2015 melkveehouders als echte ondernemers te beschouwen. Ze moeten dan zelf kunnen inschatten hoe groot de vraag naar de melk van hun boerderij is en daar hun productie op afstemmen. Toen de Nederlandse boeren dat hoorden, gingen alle remmen los. Zozeer dat Nederland een forse boete moet betalen wegens nu al gerealiseerde overproductie, terwijl de melkprijzen fors zijn gedaald.

De nieuwe EU-commissaris van Landbouw, Phil Hogan, zei vorige week dat Nederlandse boeren beter moeten leren plannen en voor straf de boete moeten betalen. Mogelijk dacht hij erbij 'dat belooft nog wat, dus beter nu geleerd dan later de broek nog erger gescheurd'.

Verkrotting
Ook Alterra vreest de productiedrang onder Nederlandse boeren en vermoedt dat ze juist geen tred met de markt en hun omgeving weten te houden. Het percentage buitenkoeien zal daardoor afnemen, voorspelt deze gespecialiseerde afdeling van de Wageningse Universiteit. Het aantal grote stallen zal toenemen en het landschap ontsieren. Daarnaast zal het landschap letterlijk verkrotten omdat te kleine boerderijen en stallen leeg komen te staan. Naar schatting zal over 15 jaar 15 miljoen m2 aan stallen leeg staan weg te kwijnen in het landschap.

Vandaag wordt er door boeren, zuivelaars, detailhandel en overheid gesproken over het Convenant Weidegang. Dat bepaalt dat op minstens 73% van de Nederlandse melkveebedrijven de koeien naar buiten moeten kunnen. Maar dat cijfer lijkt achterhaald: ”nu staat 65 procent van de koeien nog maar buiten, drie jaar geleden was dat nog 72 procent, blijkt uit het rapport van Alterra. Voor de koeien, het milieu en het landschap een zorgelijke zaak.” Alterra verwacht dat het percentage in 2020 op 57% zal liggen.

Het draait allemaal om stront
Het nieuws over koeien in Nederland wordt steeds ingewikkelder voor consumenten om te volgen. Onlangs werd de nieuwe melkveewet aangenomen die via de grondgebondenheid van fosfaat ook iets van weidegang beoogde te redden. Een ander debat gaat over de zgn. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) waarin de uitstoot van ammoniak door de besmetting van akkers door middel van, met name, koeienpoep - en dus uiteindelijk ook het aantal dieren - zou moeten worden beteugeld.

De PAS is echter bedoeld om natuurgebieden te beschermen. De melkveewet is er om boeren hun land niet over te laten bemesten, cq. geen (nog groter) overschot aan mest in Nederland te verzamelen. Het Convenant Weidegang is er om de koe in de wei te blijven zien; dat zullen boeren graag verzorgen als ze daar burgers blij mee maken op hun zondagse fietstochtje of ritje met de NS door de weilanden. Maar uiteindelijk gaat het toch weer om - zo zegt ook Milieudefensie - de mestsilo's die het beeld niet mogen verstoren.

Teveel stront dus, daar gaat het allemaal om. Of je het nou vanuit fosfaat, ammoniak, de natuur of weidegang bekijkt. Dat maakt het toch weer lekker simpel.

World Animal Protection (WAP) maakte het vandaag op weer een heel andere manier tastbaar: 1 op de 5 producten in de Nederlandse super komt van koeien met weidegang.

Fotocredits: rustende koeien, ednl
Dit artikel afdrukken