"Dit is een treffend voorbeeld van hoe je een kosten-batenanalyse vanuit een politieke overtuiging kunt misbruiken" zegt Frank den Butter, hoogleraar algemene economie aan de VU, in De Volkskrant.

Cijfers worden doorgaans gebruikt als objectieve onderbouwing van een subjectieve keuze
Het Amerikaanse milieuagentschap Environmental Protection Agency (EPA) en het Army Corpse of Engineers (UNICE) rekenden in 2015 de Clean Water Act door, waarna president Obama de werking van deze wet uitbreidde om ook de wetlands te kunnen beschermen. Kort na zijn aantreden benoemde president Trump de Republikein Scott Pruitt tot hoofd van EPA en vroeg Pruitt de wet opnieuw door te rekenen. In de nieuwe analyse zijn de voordelen van de wet, uitgedrukt in honderden miljoenen dollars, verdwenen. De oorspronkelijke conclusie uit 2015 - dat de baten (€255-425 miljoen per jaar) hoger waren dan de kosten - is daardoor omgedraaid. "Als je vindt dat de wetlands niets waard zijn, dat het niet erg is als ze vervuilen, dan staan er ook geen baten tegenover de kosten om vervuiling tegen te gaan. Baten zijn vaak moeilijk te kwantificeren," zegt Den Butter.

Drie Amerikaanse hoogleraren slaan in Science alarm. "Wij vinden geen verdedigbare of consistente basis voor de beslissing (...) om de belangrijkste categorie voordelen uit te sluiten", schrijven ze. De nieuwe analyse zou onjuiste beschrijvingen bevatten en relevante studies hebben genegeerd. "Meer nog dan op tekortkomingen in de analyse van 2017, wijst onze evaluatie op een behoefte aan verbeterde protocollen bij het ontwikkelen van waarderingsmethodes en op de gewenstheid van partnerschappen tussen overheid, research en gemeenschap om tijdige en geloofwaardige analyses van milieubeleid te ondersteunen", zegt landbouweconoom Kevin Boyle, één van de drie kritische auteurs van het stuk in Science.

Dat is een ingewikkelde zin die zegt: voor je begint te rekenen moet je het eerst samen eens worden over wat je belangrijk vindt, want dat zeggen cijfers nooit. Dat heeft wel een consequentie. Omdat 'wat we belangrijk vinden' vrijwel nooit expliciet wordt benoemd, heeft achteraf steggelen over cijfers geen zin. Cijfers worden doorgaans gebruikt als objectieve onderbouwing van een subjectieve keuze.

Vandaag werd verder bekend dat Scott Pruitt voorstelt de Clean Power Act van de regering Obama ongedaan te maken.


Dit artikel afdrukken