Die uitspraak is in Nederland bekend van de agrarische socioloog professor Jan Douwe van der Ploeg (WUR). Hij wordt nog altijd beschouwd als een vertegenwoordiger van een groep landbouwdenkers die zich verzet tegen 'Big Milk'.

Boerderij noteert nu een soortgelijke uitspraak uit de mond van een van de grootste zuivelaars ter wereld, het Nieuw-Zeelandse Fonterra. Voorzitter John Wilson van de zuivelcoöperatie maakt zich zorgen over de dure en steeds beter uitgeruste koeienstallen die vooral op het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland verrijzen. Boeren bouwen en worden steeds moderner omdat ze steeds efficiënter melk willen kunnen produceren. Ze willen het hun dieren naar de zin maken en zoeken naar wegen om de vervuiling van waterlopen met de mest te voorkomen. Dat moet ook wel, want de Nieuw-Zeelandse wetgever wordt strenger en eist maatregelen die vervuiling uitsluiten.

Wie dieren op een moderne manier binnenhoudt, is van veel problemen af. Maar het heeft een prijs. De boer moet flink lenen. Dat vindt Wilson niet zo'n goed idee. Het zorgt er namelijk voor dat de boer een forse post rente- en aflossingskosten moet kunnen terugverdienen. Iedere maand opnieuw, want anders gaat de bank klagen en draait hij de geldkraan dicht. Boerderij schrijft: "[Wilson] vindt dat een gevaarlijke ontwikkeling bij een wereldmarkt voor zuivel, waarin de prijzen steeds vaker en heviger gaan schommelen. Komt er weer eens een diep prijsdal, dan zitten zwaar gefinancierde boeren eerder in de problemen dan hun traditionele 'low-budget'-collega's en mist de Nieuw-Zeelandse melkveehouderij de voor haar zo belangrijke flexibiliteit. Die is belangrijk om vlot met de markt mee te kunnen bewegen, zonder dat daarbij de essentie van het systeem wordt aangetast."

Wilson zegt dus tegen zijn boeren: laat die beesten maar buiten, dan kun je beter tegen de stootjes waar de markt je geheid op zal tracteren.

Nederlandse melkkoeienboeren hebben niet zoveel ruimte in de wei en melken op aanmerkelijk duurdere hectares dan hun Nieuw-Zeelandse collega's. Om efficiënt en goedkoper te kunnen produceren, zijn ze doorgaans flink aan het investeren geslagen. Niettemin leveren ze hun melk op dezelfde wereldwijde markt, zodat hun positie volgens Wilson als kwetsbaar moet worden ingeschat.
Dit artikel afdrukken