In de Ondertussen van zaterdag 4 juli en zondag 5 juli vallen mij deze berichten op:

- op Goeree-Overflakkee wordt meer speed gebruikt dan in steden als Amsterdam, Barcelona of Parijs (Algemeen Dagblad). Dat blijkt uit rioolwateronderzoek dat vorig jaar in juni en september is uitgevoerd. Burgemeester Ada Grootenboer noemt het 'ontluisterend' maar is blij met het 'eerlijke beeld' van het drugsgebruik op het eiland. Drugsgebruik zie je terug in urine en ontlasting. "We noemen rioolwater dan ook wel de spiegel van de samenleving", zeggen de onderzoekers. Andere vormen van drugs, zoals crystal meth, xtc, cocaïne en cannabis, laten op Goeree-Overflakkee geen afwijkend beeld zijn ten opzichte van andere kleinere gemeenten. Ligt het hoge speedgebruik (vier keer zoveel als in Amsterdam) aan de toeristen? In beide meetperioden waren er veel toeristen op het eiland. Dat weten we over 4 jaar. Dan wordt het onderzoek herhaald, in een toeristenarme periode van het jaar. Dat wordt nog lastig, want "toeristen zijn jaarrond aanwezig op ons eiland."

- 5.687 grijze zeehonden telden de onderzoekers van Wageningen Marine Research dit voorjaar in de Nederlandse Waddenzee; een toename van bijna 20 procent ten opzichte van vorig jaar. In het internationale deel van de Waddenzee werden 7.649 zeehonden geteld; bijna 17 procent meer dan vorig jaar (Nature Today). De grijze zeehond is, na jaren van afwezigheid, sinds 1980 weer in Nederland gevestigd. De eerste pups zijn rond 1985 geboren. Sinds 2002 telt Wageningen Marine Research jaarlijks de aantallen grijze zeehonden en groeit de populatie gestaag, door lokale voortplanting, maar ook door migratie uit Schotland en Engeland. Dit jaar werd de telling bemoeilijkt door de anderhalvemetermaatregel - een groter vliegtuig dan normaal bracht uitkomst. Of de forse toename van het aantal grijze zeehonden een gevolg is van "de minimale menselijke verstoringsbronnen vanwege de Covid-19 lockdown of mooi weer" zal trendonderzoek moeten uitwijzen (Parool).

- niet alleen koeien kunnen melkrecords vestigen, ook melkrobots valt die eer te beurt. De twee DeLaval VMS-melkrobots van de familie Kempen gaan al 20 jaar, 1,9 miljoen melkbeurten en ongeveer 20 miljoen liter melk mee. Daarmee zijn het de oudste nog werkende DeLaval-robots in de wereld. De familie Van Kempen was in 2000 één van de eerste melkveehouders die zich aan het automatisch melken durfden te wagen. "Samen met de fabrikant van onze melkrobots hebben we veel moeten ontdekken," zegt Jos van Kempen. De melkrobots zijn inmiddels van pneumatisch op hydraulisch over en de software is geupdated, maar verder kunnen de robots zeker nog een aantal jaren mee (Nieuwe Oogst).

In een open brief aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stellen 239 wetenschappers uit 32 landen dat het coronavirus zich ook via aerosolen verspreidt (Parool). Dat berichten vele media, waaronder de New York Times. Tot op heden wil de WHO, net als het RIVM, er niet aan dat aerosolen een grote rol zouden spelen in de verspreiding van het virus, zoals in Nederland Maurice de Hond in alle toonaarden uitdraagt. "Die allerkleinste druppeltjes van 1 tot 10 micrometer (1 micrometer is een duizendste deel van een millimeter) bevatten volgens het Instituut onvoldoende virus," en dus houdt het RIVM vast aan virusverspreiding "via contact met besmette voorwerpen en oppervlakten en via de grotere druppeltjes als besmette personen hoesten of niezen." De Nederlandse natuurkundige Daniel Bonn (UvA) wees eind mei op het belang van goede ventilatie om afgesloten ruimten te ontdoen van aerosolen. Volgens Bonn "heeft de brief Nederland niet bereikt" en zijn er geen Nederlanders onder de ondertekenaars.

Check Ondertussen dat onderwijl alweer verder is!
Dit artikel afdrukken