Onderzoekers stelden een database samen op basis van 67 publieke lijsten van food contact chemicals. Dat zijn chemische stoffen die gebruikt worden in bijvoorbeeld verpakkingen of productieprocessen van levensmiddelen. Aan de hand van verschillende criteria bepaalden zij vervolgens welke van deze chemicaliën schadelijk (kunnen) zijn voor de gezondheid van mensen.

De onderzoekers benadrukken dat van veel van deze stoffen wetenschappelijk is vastgesteld dat ze schadelijk zijn, maar dat deze kennis nog niet is omgezet in beleid. De schrijvers dringen aan op aanvullend onderzoek naar de effecten van stoffen en materialen waar nog geen data van zijn; tevens willen ze dat nieuwere inzichten worden omgezet in beleid.

Eerder dit jaar kwam een groep wetenschappers al met een statement waarin zij hun zorgen uitspraken over blootstelling aan chemicaliën via food contact materials (FCMs). Door contact met deze materialen kunnen hun chemische componenten in voeding terecht komen. Het beperken van schadelijke stoffen in FCMs zou kunnen bijdragen aan het voorkomen van ziekten die ze mogelijk veroorzaken. De onderzoekers vinden dat experts op het gebied van verpakkingen en verwerkingsprocessen moeten samenwerken met onder meer wetenschappers op het gebied van chemie en gezondheid bij de ontwikkeling van FCMs en beleid voor veilig gebruik daarvan.

De Europese Commissie zit ondertussen niet stil. Als onderdeel van de European Green Deal zet de Commissie in op vermindering van het gebruik van schadelijke stoffen. De strategie van de Chemicals Strategy for Sustainability van de Europese Unie is gericht op de ontwikkeling van veilige en duurzame materialen voor gebruik in consumentenproducten.
Dit artikel afdrukken