Het RIVM berekende in de Maatschappelijke kosten-baten analyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen (MKBA alcohol) wat alcoholgebruik de Nederlandse samenleving oplevert én kost. Het rapport is opgesteld om een bijdrage te leveren aan de beleidsdiscussie rondom de Drank- en Horecawet.

Netto alcoholkosten
Volgens het RIVM bedroegen de kosten van alcoholgebruik in 2013 voor de Nederlandse samenleving €8,1 miljard. Die kosten komen tot uitdrukking in lagere arbeidsproductiviteit, voortijdige overlijdens, inzet van politie en justitie, verkeersongevallen en zorgkosten. De baten bedroegen in 2013 €5,5 miljard. Dit bestond uit het bedrag dat ondernemers aan alcoholproducten verdienen, accijns en het ‘consumentensurplus’: het geluksgevoel dat consumenten van alcohol krijgen. Netto 'kostte' alcoholgebruik de samenleving dus zo’n €2,6 miljard, schrijft Trouw.

Beleidsmaatregelen
Het RIVM rekende vervolgens door wat de financiële gevolgen van beleidsmaatregelen zijn om er voor te zorgen dat mensen minder alcohol gaan drinken: een accijnsverhoging, minder verkooppunten en een verbod alcoholreclame. De welvaartseffecten blijken het grootst bij het verhogen van de accijns met 50%. In het eigen persbericht kopt het RIVM 'Accijnsverhoging op alcohol kan 14 tot 20 miljard euro opleveren aan welvaartseffect' - gerekend over 50 jaar. Vermindering van het aantal verkooppunten met een kwart en een verbod op alcoholreclame hebben kleinere effecten.

Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw in opdracht van het Ministerie van VWS en uitgevoerd in samenwerking met Ecorys, het Trimbos-instituut en de Universiteit Maastricht.

Betutteling?
In de media en op twitter barst de kritiek inmiddels los, zowel op de berekeningsmethodiek als op de 'betutteling' die er uit spreekt.
Dit artikel afdrukken