Op Foodlog was kritiek en lof te horen voor de benoeming van Louise Fresco als nieuwe bestuursvoorzitter van Wageningen UR. In het jongste nummer van het universiteitsblad doet zij haar eerste beleidsuitspraken (p. 12).

Fresco zegt: Ik vind dat Wageningen duidelijkheid moet geven over de intensivering van de landbouw. Schaalvergroting is geen doel op zich en niet hetzelfde als intensivering. Het gaat om de optimale schaal aangepast aan de omstandigheden. We moeten kijken naar de beste manier van intensiveren, met het oog op een efficiënt en duurzaam gebruik van hulpbronnen. Daar zitten belangrijke wetenschappelijke vragen achter. Ook moeten we helder krijgen onder welke voorwaarden we een duurzame voedselketen kunnen ontwikkelen, inclusief duurzaam en gezond gedrag van de consument. Verder blijft de productie van voldoende eiwitten voor de groeiende wereldbevolking een groot agendapunt en vraagt de biobased economy om nieuwe kennis van Wageningen. Het mooie van Wageningen UR is dat we daar zowel fundamenteel als toegepast mee bezig zijn.
Dit artikel afdrukken