Het heeft even geduurd, maar vorige week werd duidelijk dat alle Europese Lidstaten het voorstel van de Europese Commissie onderschrijven voor een limiet op de hoeveelheid transvetten in voedsel. Het voorstel kwam er op initiatief van het Europees Parlement, dat nu twee maanden heeft om het voorstel te bespreken, schrijft het AD.

Volgens het voorstel mag straks maximaal 2% van de vetten in voedingsmiddelen uit transvetten bestaan. Transvetten, industrieel gedeeltelijk geharde onverzadigde vetten om bijvoorbeeld de houdbaarheid te vergroten of om de structuur steviger te maken, brengen gezondheidsrisico's met zich mee. De Gezondheidsraad adviseert niet meer dan 1% van de dagelijkse calorieinname uit transvetten te laten bestaan. Overigens komen transvetten ook van nature voor in vlees en zuivel.

EU-commissaris van Gezondheid, Vytenis Andriukaitis verwacht dat het besluit leidt tot "concrete acties om een einde te maken aan industrieel geproduceerde transvetten."AD - EU stelt grens aan ?foute? vetten in voedsel
  • Deel
Druk af