Duijzer, die sinds 2011 directeur Bestuurszaken en Coöperatie is van Rabobank Nederland en in verleden directeur van LTO Nederland was, heeft de nodige bagage op zak. Iets wat goed van pas komt in zijn rol als boegbeeld. Daar werd hij in december vorig jaar onverwacht voor gevraagd. Rabo-topman Wiebe Draijer gaf Duijzer permissie om 2 dagen in de week deze rol te bekleden. Van belangenverstrengeling is naar eigen zeggen geen sprake.

In de eerste maanden van dit jaar bezocht hij tal van bedrijven, van veevoer tot zaadveredeling. "Ik heb me verbaasd over de innovatiekracht binnen de Nederlandse landbouw- en tuinbouwsector. We mogen best wat trotser zijn." Toch wil Duijzer niet dat de topsector een feestje is voor de grote agrobedrijven. Hij wil er vooral zijn voor het MKB, waaronder het boerengezinsbedrijf. Jaarlijks heeft de topsector €80 miljoen te besteden om innovatie aan te zwengelen.

Ik heb me verbaasd over de innovatiekracht binnen de Nederlandse landbouw- en tuinbouwsector. We mogen best wat trotser zijn
Kringlooplandbouw reikt tot 800 kilometer
Kringlooplandbouw is een van zijn speerpunten. Zijn visie op dit thema is helder. "De grenzen van kringlooplandbouw reiken in mijn ogen tot een straal van 800 kilometer. Dus tot ver in Duitsland." Landbouwproducten mogen van hem prima 'Amerikaanse afstanden' overbruggen om bij de consumenten te komen, maar er zijn grenzen. "Je moet gangbaar varkensvlees niet in China willen verkopen. Voor hoogwaardige babymelkpoeder is dat een ander verhaal."

Dat Nederland de tweede exporteur in de wereld van landbouwproducten is, komt volgens Duijzer vooral doordat voedsel relatief weinig wordt geëxporteerd. De zilveren exportpositie is voor de voorzitter geen doel op zich, maar tegelijkertijd wel een plek om te koesteren. "Wij hebben in Nederland geen auto-industrie als Duitsland. Onze economie drijft hoofdzakelijk op dienstverlening. Dan is het fijn om landbouwproducten te kunnen exporteren."

De landbouwsector heeft daarmee geen vrijbrief om de milieugrenzen te overschrijden. "We moeten blijven innoveren om onze 'licence to produce' te behouden." Duijzer vindt het een kulargument wanneer boeren aangeven in het verleden al zoveel te hebben geïnnoveerd. "Dat is inderdaad zo. Maar een sector die niet meer innoveert, is ten dode opgeschreven. Ook de landbouwsector." Door de coronacrisis is verdere robotisering in de landbouw spontaan een thema geworden binnen de topsector. "We zijn kwetsbaar als Oost-Europese arbeidsmigranten massaal naar huis vertrekken. Dan komen we handjes tekort."

Niet gemengd in stikstofdebat
Duijzer mengde zich de afgelopen maanden bewust niet in de stikstofdiscussie om zijn voorganger Aalt Dijkhuizen niet in de weg te lopen. Duijzer vindt dat Dijkhuizen een dappere poging heeft gedaan om de verschillende partijen binnen het Landbouw Collectief te verbinden en signaleert dat hier breed waardering voor is. Dat het Landbouw Collectief uiteen is gevallen, vindt hij jammer. Belangenbehartiging in de landbouwsector is volgens Duijzer moeilijker dan gedacht. "De verschillen tussen de deelsectoren zijn groot. Ze hebben elk hun eigen afzetmarkt en dynamiek. Dat maakt het ingewikkeld."

Een sector die niet meer innoveert, is ten dode opgeschreven. Ook de landbouwsector
Zelf heeft Duijzer geen ambities meer in de belangenbehartiging. De nieuwe voorzitter van LTO Nederland zal hij niet worden. Wel praat hij af en toe met landbouwminister Carola Schouten om ruggenspraak te houden. Wat betreft de stikstofcrisis? "Je verzetten tegen RIVM-getallen heeft geen zin. Dat heeft de sector leergeld gekost. Je moet aan de wetgeving voldoen om te blijven boeren." Dat de Commissie Remkes uitgaat van doelvoorschriften vindt hij positief. Dan laat je ruimte over voor de manier waarop. Wel vindt hij de plannen van Remkes tamelijk ambitieus.

Dutch Food Week
Halverwege oktober vindt de Dutch Food Week plaats, de 'Grüne Woche' van Nederland. Volgens Duijzer een prachtige plek om boeren, burgers, belangenbehartiging en bedrijfsleven te verbinden. Voedsel gaat immers iedereen aan. De Nederlandse samenleving is verwend met zulke hoogwaardige producten die volgens Duijzer voor een habbekrats in de supermarkten liggen. "Een Nederlander besteedt relatief weinig van het inkomen aan voedsel. Dat moet anders en vraagt om samenwerking en waardering. Mijn voorzitterschap is geslaagd wanneer de landbouwsector dit beter voor elkaar krijgt."

Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Foodlog en Boerenbusiness.
Dit artikel afdrukken