Een aantal klinieken past het al toe: koken als therapie bij depressie, angst of andere geestelijke gezondheidsproblemen. De Wall Street Journal wijdt er een artikel aan.

’Gedragsactivering’
Koks weten dat geconcentreerd werk in de keuken therapeutisch is. Psychologen menen dat koken helpt om stress weg te nemen, zelfvertrouwen op te bouwen en negatief denken te doorbreken omdat patiënten zich bezig houden met bijvoorbeeld het volgen van een recept.

Koken en bakken zijn bezigheden die in de therapie bekend staan als ‘gedragsactivering’. Het doel is om een depressie te verlichten door het stimuleren van positieve activiteit, het verhogen van doelgericht gedrag en het terugdringen van uitstelgedrag en passiviteit. "Als de activiteit een gevoel van zelfvervulling geeft, of wanneer men anderen blij kan maken, dan kan het het gevoel van welzijn verbeteren", zegt Jacqueline Gollan, professor in psychiatrie en gedragswetenschappen aan de universiteit van Chicago. Daarnaast zou kooktherapie de sociale vaardigheden verbeteren en mensen uit hun sociaal isolement halen

Twee vliegen in één klap
De Wall Street Journal voert verschillende voorbeelden van therapeutisch koken ten tonele. Met name voor jongeren lijkt kooktherapie een middel om twee vliegen in één klap te slaan. Zo leren jongeren gezond(er) voor zichzelf koken. Daarnaast dragen de kooklessen bij aan verbetering van de therapietrouw: "Tijdens de lessen worden de jongeren gedwongen zich te concentreren op iets anders dan stressvolle emoties; ze leiden hun gedachtengang om naar het kookproces", zegt chefkok Patricia D'Alessio. Ze ervaren koken niet als therapie, maar als een leuke bezigheid.

Niet bewezen
Klinische studies naar therapeutische effecten van koken zijn zeldzaam. Britse onderzoekers die in 2004 12 patiënten interviewden, concludeerden in het British Journal of Occupational Therapy dat twee kooksessies het zelfvertrouwen, de concentratie en het gevoel van voldoening al versterkten.

Koken en bakken lijken te helpen psychische problemen te verlichten. Er is echter één nadeel: alles wat je maakt, moet ook worden opgegeten. En aangezien een depressie, al dan niet door de medicijnen, vaak samengaat met gewichtstoename, lijkt het belangrijk om bij kooktherapie vast te houden aan gezonde recepten en porties.

Fotocredits: Jay DeFehr
Dit artikel afdrukken