Kinderen moeten op school elke dag naast de gymles 2 keer een half uur bewegen. Dat advies krijgt Mark Rutte in het Algemeen Dagblad van 3 belangrijke adviesorganen van het kabinet: de Nederlandse Sportraad, Onderwijsraad en Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. “Dit is van landsbelang,” zegt Michael van Praag, voorzitter van de Nederlandse Sportraad. “Kinderen staren alleen nog maar op hun mobiel in de pauze, worden klunziger en hebben niet de juiste motorische vaardigheden.” De school kan helpen met activiteiten op het schoolplein of een spel tussen de lessen door.

Dat kinderen tussen 4 en 12 jaar te weinig bewegen, schreef Foodlog al eerder. Volgens Henriëtte Maassen van den Brink van de Onderwijsraad is sporten net zo belangrijk als taal en rekenen. Uit onderzoek van het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam blijkt zelfs dat kinderen die op langere termijn voldoende bewegen beter presteren met rekenen en wiskunde.

Om het plan uit te voeren is volgens de raden de hulp van andere professionals en vrijwilligers nodig, schrijft het Algemeen Dagblad.
AD - 'Kinderen extra laten bewegen op school is landsbelang'
  • Deel
Druk af