Dokters moeten leren hoe ze met vooroordelen tegen dikke mensen om moeten gaan. Dat zou leiden tot betere communicatie tussen arts en patiënt en kunnen bijdragen aan het verminderen van de obesitastoename van de bevolking. Een onderzoek in The Journal of the American Osteopathic Association laat zien dat een speciaal obesitas-curriculum leidt tot meer kennis over de oorzaken, achtergronden en behandelingen voor mensen met obesitas en de geassocieerde chronische aandoeningen. Dat helpt medici van hun vooroordelen af tegenover de te dikke mensen als willoze, minderwaardige lieden zonder karakter.

“Artsen die allerlei vooroordelen hebben over mensen met obesitas stigmatiseren de patiënt, waardoor ze deze mensen slechtere zorg bieden”, zegt onderzoeker Michael Clearfield. “Obesitas kom je in ieder onderdeel van de geneeskunde tegen, of het nu om kinderen gaat of om ouderen. Daarom moet een arts goed met obese mensen kunnen omgaan.”

Maar niet alleen medici kijken afkeurend naar mensen met overgewicht. Het is een houding die wijdverspreid is. Zelfs jonge kinderen kunnen al vooringenomen zijn ten opzichte van mensen die te zwaar zijn. De zogenoemde fat bias wordt al gezien bij kinderen van 3 jaar. Nieuw onderzoek toont aan dat kinderen tussen 9 en 11 al impliciete vooroordelen kunnen hebben tegen te dikke mensen. Hun houding kan resulteren in discriminatie en sociaal ongewenst gedrag tegenover mensen met obesitas, net zoals die van artsen die niet begrijpen dat ook zij te dik hadden kunnen zijn als ze onder iets andere omstandigheden waren opgegroeid of zouden leven.
Dit artikel afdrukken