De ontbijtgranenproducent Kellogg’s heeft zich voorgenomen in 2050 65% minder broeikasgassen uit te stoten en streeft in dat jaar ook naar een 50% lagere uitstoot bij zijn leveranciers. Om deze laatste doelstelling te behalen, schakelde Kellogg's in Groot-Brittannië een 'chef compost' in. Ann Noble, duurzaamheidsmanager bij Kellogg's, legt uit dat Kellogg's "altijd op zoek is naar manieren om duurzamer te worden. Waarom zou je voedselresten naar de stort brengen, of op fossiele brandstoffen gebaseerde kunstmest gebruiken, als je afval ook kunt gebruiken om een rijke bodem te creëren waarop we toekomstige oogsten kunnen laten groeien?"

Compostering en vergisting
Anna Becvar, directeur van Earthcare Technical, is de nieuwe nieuwe 'Compostchef’. In het Kellogg's Origins Programme adviseert zij Britse boeren hoe zij door een slimme verwerking van groen- en voedselafval de bodem kunnen verbeteren en broeikasgasemissies verlagen: compostering en anaerobe vergisting. Compostering van groenafval levert door een juiste menging en beluchting stabiele gezonde compost op die de bodem verbetert. Bij anaerobe vergisting gaat het om afbraak zonder zuurstof waarbij biogas en een digestaat gevormd wordt. Dit digestaat is rijk aan voedingstoffen voor de gewassen. Deze vergisting verlaagt daardoor aan de ene kant broeikasgasemissies door het produceren van bio-energie en levert aan de andere kant bemesting op voor de gewassen.

Op FarmingMonthly zegt Becvar: “We focussen op het verbeteren van de bodems door organische mest, hoge kwaliteit compost en het voedingsrijke digestaat gemaakt van groenafval. Op korte termijn levert dat voedingstoffen op voor de gewassen en vermindert dat de afhankelijkheid van kunstmest. Op lange termijn bouwen we aan de organische stof gehaltes van de bodem waardoor bodems veerkrachtiger worden en beter bestand tegen ziekten.”

Wie is de volgende, vraagt Treehugger zich af.
Dit artikel afdrukken