In een reactie op het nieuwe strategisch beleid van de WUR, is emeritus hoogleraar voedingsleer Martijn Katan (VU, Amsterdam) niet mals.

Hij stelt dat de dialoog met de maatschappij die de Wageningse universiteit voorstelt onvoldoende zal zijn om het vertrouwen in de voedingswetenschappers van de WUR te herstellen.

Volgens hem is een drastischer maatregel nodig. De universiteit zou het vertrouwen van de samenleving hebben verloren en daarom een moratorium op onderzoek voor de voedingsmiddelenindustrie moeten instellen.

Teveel onderzoek voor belanghebbende partijen
Katan formuleert het als volgt: ‘Wageningen UR wordt in toenemende mate geconfronteerd met mensen die de uitspraken van voedingswetenschappers irrelevant vinden, omdat ze betaald zouden worden door de industrie. Die trend ondergraaft de maatschappelijke positie van Wageningen UR. Om dit op te lossen is een dialoog met de samenleving niet afdoende, er zijn drastischer maatregelen nodig. Bijvoorbeeld een moratorium op voedingsonderzoek in opdracht van de industrie. De keerzijde is dat Wageningen UR dan minder, en minder goed, voedingsonderzoek kan doen. Maar dat kan tijdelijk nodig zijn om het maatschappelijke draagvlak te herstellen.’

Impliciet lijkt Katan met deze woorden de kritiek te uiten dat de WUR teveel belanghebbend onderzoek heeft gedaan en daarmee niet alleen de eigen, maar ook de positie van de Nederlandse voedingswetenschappen schaadt.
Zijn uitspraken zijn te lezen in de jongste aflevering van Resource (p.23).

'WUR is een reclamebureau'
Uit een onderzoek van Follow the Money bleek dat Wageningse hoogleraren zelf vinden dat 60% van hun onderzoeksagenda wordt bepaald door financiers in plaats van vragen zoals de wetenschap die zelf zou kunnen genereren.

Drie jaar geleden noemde Wakker Dier de WUR, die als landbouwuniversiteit een groot belang heeft in de Nederlandse melkveehouderij, in een dispuut over de gezondheid van zuivel een 'reclamebureau'. De dierwelzijnsvechters vonden Katan aan hun zijde in hun kritiek op de WUR. Zij kregen bovendien de steun van de bekende Amerikaanse hoogleraar Walter Willett. Na geharrewar werd het dispuut gesust.

Fotocredits: mystic_mabel
Dit artikel afdrukken