Ingewijden bevestigen het daadwerkelijk gaat om een van de maatregelen die het kabinet wil nemen om uit de stikstofcrisis te komen. Er wordt gewerkt aan een pakket met allerlei verschillende maatregelen, die snel resultaat moeten opleveren.

De enzymen die aan het bestaande veevoer kunnen worden toegevoegd, worden geproduceerd door het chemiebedrijf DSM Nederland. Het plan is binnen enkele dagen te realiseren. Volgens deskundigen levert het op korte termijn een stikstofwinst op van minimaal 10 procent bij de belangrijkste bron van stikstofuitstoot.

Dat meldt de NOS.

Of FrieslandCampina, de grootste melkcoöperatie van ons land en de enige partij die nog via een kiertje met het kabinet wil overleggen, met de plannen kan instemmen is vooralsnog onbekend. Het is niet ondenkbaar dat dergelijke melk als een novel food moet worden gezien en daarom eerst aan de Europese Commissie en EFSA moet worden voorgelegd. Invoering kan dan circa 3 jaar duren.UPDATE, 20:00 uur: laat in de middag meldde DSM vandaag in een persbericht het volgende:

Gisteren meldden diverse media dat het voeren van enzymen aan vee een onderdeel zou kunnen zijn van de korte termijnoplossingen om in Nederland stikstofruimte voor bouwprojecten vrij te maken.
DSM werd genoemd als het bedrijf dat dergelijke enzymen kan leveren. DSM heeft deze mogelijke oplossing inderdaad onder de aandacht gebracht van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Eventuele mogelijkheden worden nu verder verkend en besproken.

DSM statement: Bijdrage enzymen aan stikstof reductie
Koninklijke DSM is een wereldwijde onderneming in Voeding, Gezondheid en Duurzaam Leven. Op het gebied van diervoeding en gezondheid bieden we de meest uitgebreide en op wetenschap gebaseerde oplossingen, met een breed portfolio van vitamines, enzymen, eubiotica, carotenoïden, vetzuren en mineralen. Deze zijn op een intelligente manier opgeschaald om de duurzaamheids- en commerciële uitdagingen op te lossen waarmee we worden geconfronteerd bij het transformeren van de manier waarop we de wereld voeden.

DSM wil een bijdrage leveren aan een duurzamere toekomst voor de diervoederindustrie en werkt daarbij hand in hand met alle belanghebbenden: diervoederfabrikanten, integrators, boeren, distributeurs, overheden, NGO's en consumenten. Wij geloven sterk in het vermogen van de landbouwsector om zichzelf, van binnenuit, te transformeren en zo deel uit te maken van de oplossing en we willen een sleutelrol spelen in deze transformatie. Door de diervoederindustrie en de agrarische gemeenschap te voorzien van concrete en bruikbare oplossingen die een onmiddellijk effect kunnen hebben op emissiereducties, zowel uit onze bestaande portfolio als uit nieuw ontwikkelde technologieën.

Voor stikstofreductie heeft DSM veel producten en oplossingen voor diervoeding in haar huidige portfolio die de prestaties van dieren verbeteren en door hun werking de stikstofuitstoot verminderen, omdat de stikstof in het voer efficiënter wordt omgezet in vlees, melk en eieren. Sommige producten zoals protease voederenzymen (bijv. Ronozyme ProAct) verbeteren specifiek de verteerbaarheid van eiwitten bij vleeskuikens, wat leidt tot meer stikstofretentie in het dier en dus minder stikstofverlies in het milieu. Andere producten, zoals organische zuren (bijv. Vevovitall) die aan varkens worden gevoerd, reduceren de stikstofuitstoot in de mest aanzienlijk. Voedingsenzymen (bijv. RumiStar) die aan herkauwers (met name koeien) worden gevoerd, zorgen voor een betere verteerbaarheid van maïszetmeel, waardoor er meer eiwit wordt vastgehouden in de melk wat daardoor leidt tot minder stikstof (zoals ammoniak) in de mest. De effecten van deze geregistreerde voederadditieven zijn bewezen in veel onderzoek, alsmede in commercieel gebruik in de agrarische sector, die dergelijke technologieën op verschillende manieren toepast.

Daarnaast werkt DSM aan een oplossing om methaanemissies van koeien te verminderen. Bovaer® is een veevoederadditief voor koeien (en andere herkauwers, zoals schapen, geiten en herten) dat gedurende 10 jaar door DSM is onderzocht en ontwikkeld. Slechts een kwart theelepel Bovaer per koe per dag onderdrukt het enzym dat de methaanproductie in de pens van een koe veroorzaakt en vermindert consequent de enterische methaanemissie met ongeveer 30%. Het werkt onmiddellijk en wordt veilig afgebroken in het normale spijsverteringssysteem van de koe. Zodra het additief niet meer wordt gevoed, wordt de volledige methaanproductie hervat en zijn er geen blijvende effecten bij de koe. Het voedingsadditief draagt daarom bij aan een significante en onmiddellijke vermindering van de ecologische voetafdruk van vlees, melk en zuivelproducten. Dit additief is ingediend voor registratie in Europa en zal in Europa beschikbaar zijn zodra EU-autorisatie wordt verleend, waarbij een marktlancering in de regio wordt voorzien voor eind 2020/begin 2021. Registraties in andere regio's volgen.
Dit artikel afdrukken