In de begroting van het ministerie van Landbouw is geen extra geld gereserveerd voor de uitvoering van de opvallende landbouwvisie van minister Carola Schouten. Dat zei ze in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer bij de voorbereiding van de behandeling van de landbouwbegroting.

Volgens Boerderij zegt de minister met zoveel woorden dat de visie weliswaar richting geeft, maar dat daar geen aparte budgetten voor worden vrijgemaakt. In de begroting van het kabinet wordt niet geschoven om de visie van de minister financieel te ondersteunen.

De minister zegt dat het kabinet vertrouwt op de kracht in de samenleving om de omslag naar de door haar voorgestelde kringlooplandbouw te realiseren. Die kracht aangevuld met bestaande subsidieregelingen en budgetten moet voldoende zijn om de Nederlandse landbouw op een geheel nieuw spoor te krijgen.
Boerderij - Schouten maakt geen geld vrij voor kringlooplandbouw
  • Deel
Druk af