Gedurende de eerste helft van dit jaar prijkte 'kaas' bovenaan het lijstje van het meest succesvolle zuivelexportproduct van de EU. Kaas was zelfs de enige productgroep waarvan de export nog steeg, met 7,3%. De overige productgroepen lieten fikse dalingen zien: de boterexport daalde met 4,7%, vollemelkpoeder met 10,9% mageremelkpoeder zelfs met 30%. Voor alle exportproducten werden recordprijzen betaald.

De grootste kaasimporteurs ter wereld zijn Rusland, Japan, de VS, Mexico en China. Europese kaas moet het vooral van Rusland hebben, de andere grootimporteurs kopen vooral Amerikaanse en Nieuw-Zeelandse kaas.
Dit artikel afdrukken