Afgelopen vrijdag zijn bij een verzamelplaats van vee in het oosten van het land de daar aanwezige NVWA-inspecteurs zowel fysiek als verbaal geïntimideerd. 'Omdat de NVWA geweld tegen haar inspecteurs niet tolereert is de erkenning van de verzamelplaats geschorst en heeft de NVWA aangifte gedaan van intimidatie. Het bedrijf zit op slot. Het verzamelcentrum mag pas weer aan de slag als er een omgangsprotocol is afgesloten', schrijft Boerderij.

Het Openbaar Ministerie zal beslissen of de betrokken medewerkers strafrechtelijk vervolgd zullen worden.
Dit artikel afdrukken