In de gemeente Utrecht is bij 2 dode wilde ganzen vogelgriep vastgesteld van het hoogpathogene H5N5-type. Dat is een ander type dan het H5N8-virus dat de afgelopen maanden in Europa rondwaarde en tot beschermingsmaatregelen (zoals de ophokplicht) leidde. Die zijn sinds 19 april vrijwel allemaal ingetrokken. Waarschijnlijk is H5N5 een combinatie tussen het H5N8-type en een ander, laagpathogeen, vogelgriepvirus. Volgens de NVWA is er sprake van "incidenten", die aangeven dat het risico wel afgenomen, maar niet volledig verdwenen is. Het ministerie van Economische Zaken roept pluimveehouders op tot alertheid en vasthouden aan goede hygiëne. Pluimveekoepel Avined benadrukt dat de landelijke bezoekersregeling nog altijd van kracht is, schrijft Boerderij.
Boerenbusiness - Vogelgriep aangetroffen bij 2 wilde ganzen - In gemeente Utrecht | Boerenbusiness.nl
  • Deel
Druk af