Kabeljauwen kunnen wel 25 jaar oud worden. Zulke grote kabeljauwen wegen tientallen kilo's. Vanaf de leeftijd van 4 jaar zijn ze geslachtsrijp. Hoe ouder en groter ze worden, hoe meer eitjes en nageslacht ze produceren. Een volwassen vrouwtjeskabeljauw produceert 500 eitjes per gram lichaamsgewicht. Weegt ze tien kilo dan produceert ze 5 miljoen eitjes. Het alarmerende nieuws is dat er vorig jaar in de Europese vishavens geen enkele Noordzee-kabeljauw is aangevoerd die ouder was dan dertien jaar. Het gemiddeld gewicht van de gevangen kabeljauw ligt rond de 1 kilo, kindervis dus.

Het Britse Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, analyseerde voor het onderzoek 500.000 aangelande vissen. Op grond daarvan stelden ze vast dat er in de Noordzee 191 miljoen eenjarige kabeljauwen zijn, maar slechts 18 miljoen driejarige. Van de naar hun schatting in 2011 600 aanwezige 12- en 13-jarige kabeljauwen zijn er 200 gevangen. Op basis van van die bevindingen stelt Cefas dat er minder dan 100 kabeljauwen ouder dan 13 jaar in de hele Noordzee zijn.

Twee kanttekeningen: de belangrijkste visgronden voor de kabeljauw zijn de Barentszzee en de wateren rond IJsland. In de jaren zeventig en tachtig is kabeljauw massaal overbevist, waardoor het de vraag is of de kabeljauwstand bij New Foundland en in de Noordzee zich nog ooit helemaal zullen herstellen. De afgelopen jaren laat de kabeljauwstand ook in de Noordzee weer een goede ontwikkeling zien. Het International Council for Exploration of the Seas zegt in het hierboven genoemde artikel: 'Noordzee kabeljauw gaat ook de goede kant op, de kabeljauwstand heeft zich daar de afgelopen zes jaar verdubbeld en is er nu op het meest gezonde niveau sinds 14 jaar. Hoewel de vismogelijkheden in de Noordzee-herstelzone nog verder zouden kunnen krimpen, blijft de industrie optimistisch dat de positieve ontwikkeling naar grotere quota in de toekomst zou kunnen leiden.'

Fotocredits: afloden, 9,5 kilos in a bucket
Dit artikel afdrukken