Het aantal Nederlandse volwassenen met overgewicht daalde de afgelopen 3 jaar niet. Ook het aantal rokers en drinkers nam amper af. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Trimbos-instituut (CBS, 2.1).

Je kunt het nieuws ook omdraaien: de coronapandemie leidde niet tot meer overgewicht. Toch is het de bedoeling dat de cijfers dalen. Het in 2018 ingevoerde Nationaal Preventieakkoord heeft als doel om overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik terug te dringen bij volwassenen. In 2040 is het streven dat nog maar 5% rookt of teveel drinkt en 38% van de volwassenen met overgewicht kampt. Daar zijn we nog lang niet, blijkt uit de cijfers.

In 2021 had de helft van de volwassenen een BMI van 25 of hoger. Het percentage overmatige drinkers daalde iets naar 7%, terwijl het aantal zware drinkers vrijwel gelijk bleef (8%). Het aantal rokers daalde van 22 naar 21%. Daarmee liggen de cijfers nog een stuk boven de hierboven genoemde doelen. Kijk je naar het opleidingsniveau van de Nederlanders, dan zie je verschillen in de percentages. Overgewicht (61%) en obesitas (18%) komen meer voor bij mensen met een laag inkomen en een laag opleidingsniveau. Onder hoog opgeleiden liggen deze percentages op 41% en 10%. Bij drankgebruik is dit precies andersom. In de hoogste welvaartsgroep bevinden zich meer zware drinkers.

Tijdens de coronapandemie bleef het percentage van volwassenen met overgewicht gelijk. Toch zijn er waarschijnlijk wel verschuivingen geweest. Een deel van de bevolking kreeg er coronakilo's bij, terwijl een ander deel de pandemie aangreep om gezonder te eten en meer te bewegen. Daar is in dit onderzoek niet specifiek naar gevraagd.

overgewicht roken en alcohol CBS
Fotocredits: 'Overgewicht, roken en alcoholgebruik', CBS
Dit artikel afdrukken