Het staat ergens in het midden van het artikel, ook nog opgeknipt over pagina 23 en 24, en niet prominent in de discussion of de conclusion: “De biologie die ten grondslag ligt aan de menselijke veranderlijkheid ten gevolge van experimenteel overvoeden wordt nog steeds niet goed begrepen.” Dat is nogal ontnuchterend te lezen in een omvangrijke studie die, afgaande op de voornaamheid van de auteurs en de omvang, het voorlopig laatste woord over dit soort wetenschappelijk onderzoek lijkt te geven.

Overvoedingsexperimenten
De auteurs zijn George A. Bray, 89 jaar oud en al decennia een van de meest prominente Amerikaanse obesitasonderzoekers, en de Canadees Claude Bouchard, 81 jaar en pionier op het gebied van genen en obesitas. Ze zetten met deze systematische review op een rijtje wat overfeeding experiments tot nu toe aan kennis hebben opgeleverd. De meer dan 350 bestudeerde publicaties werden opgedeeld naar de duur van de experimenten, van enkele dagen tot een half jaar.

In overvoedingsexperimenten wordt bij een aantal proefpersonen in een korte tijd, meestal enkele weken, door het vele extra genuttigde voedsel de energiebalans opzettelijk uit evenwicht gebracht. Gekeken wordt wat er verandert in het lichaam, fysiologisch, op celniveau en in het gedrag.

Het idee is dat met die experimenten, die heel verschillend van opzet kunnen zijn, wordt gesimuleerd wat er gebeurt als de balans tussen energie-inname en energieverbruik voor langere tijd verstoord is. Een van de waarnemingen is dat er forse individuele verschillen bestaan in gewichtstoename bij gelijke hoeveelheden extra opgenomen energie.

De gevolgen van overvoeding voor de stofwisseling zijn groot en veelsoortig. Uiteindelijk wordt iedereen dikker, dat mag duidelijk zijn
Consciëntieus
De gevolgen van overvoeding voor de stofwisseling zijn groot en veelsoortig. Uiteindelijk wordt iedereen dikker, dat mag duidelijk zijn. Het lichaam moet reageren op de overvloed aan calorierijke nutriënten. Vooral het endocriene systeem raakt van slag en gaat in de overdrive. De extra glucose en vet moeten weggewerkt worden en zijn terug te vinden als opgeslagen vet en als vrije deeltjes in het bloed.

De indeling in korte en langere experimenten is leerzaam, omdat effecten die na de eerste dagen van overbelasting te zien zijn, na enkele weken verdwijnen. Het lichaam heeft zich aangepast aan de overvloed. Wat weer verschillende individuele reacties tot gevolg heeft, maar er zijn duidelijke algemene patronen, traceerbaar tot in de stofwisseling van de cellen.

Bray en Bouchard werken zich consciëntieus door de berg studies heen en inventariseren naar verschijnselen. Ze keken naar veranderingen in: lichaamsgewicht, samenstelling van het lichaam, energieverbruik, invloed van individuele factoren (leeftijd, sekse, gezondheid, leefstijl), hormonen, hersenen, hart en vaten, vethuishouding, werking van het vetweefsel, spierstelsel, herstel na overvoeding, en genetische en epigenetische factoren.

Mythe
Het onderwerp waar de meeste onduidelijkheid over is, is hoe het energieverbruik verandert door overvoeding. Dat wordt bij proefpersonen vrij nauwkeurig gemeten in speciale afgesloten ruimtes, onder laboratoriumomstandigheden. Maar welke factoren het sterkst bijdragen aan een groter energieverbruik, is moeilijk te bepalen.

Eén hardnekkige mythe ontkracht deze review wel en dat is dat er geen geheim wapen is tegen de extra energie, zoals knaagdieren dat hebben. Die verbranden acuut aangevoerde extra energie in bruin vet, de mens kan dat niet. De extra energie wordt opgeslagen als reservebrandstof, te weten als vet. Wel blijkt dat de gewichtstoename bij gelijke overvoeding een factor drie kan verschillen tussen individuen.

Het verschil in dik worden zit, bij gelijke voeding, in het energieverbruik, maar niet uitsluitend. Er zijn ‘gaten’ in de kennis, zeggen Bray en Bouchard, die met nieuw onderzoek gedicht moeten worden. Eén raadsel is al wel opgelost (vermoedelijk in 2006 al). Waarom worden slanke vrouwen niet dik? Omdat ze na een periode van overvoeding niet zelf (‘endogeen’) glucose aanmaken en zich daarmee beschermen tegen dik worden. Er bestaan ‘obese-resistant women’.
Dit artikel afdrukken